Новини департаменту праці та соціального захисту населення « Офіційний портал Чернівецької міської ради
26.01.2021Новини департаменту праці та соціального захисту населення

Згідно з ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективні договори укладаються всіма підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), які використовують найману працю і мають статус юридичної особи. Докладніше…

Районними управліннями соціального захисту населення департаменту праці та соціального захисту населення призначено 11997 домогосподарствам міста субсидію з оплати за житлово-комунальні послуги на опалювальний сезон 2020-2021рр.,з них 11463 проведено автоматичний розрахунок житлової субсидії, оскільки вони отримували субсидію в неопалювальному періоді. Докладніше…

На черговому засіданні  Комісії  з  питань  призначення  (відновлення)  соціальних  виплат  внутрішньо  переміщеним  особам  при виконавчому  комітеті  Чернівецької  міської  ради  розглянуто 16  звернень   внутрішньо  переміщених  осіб  на предмет призначення (продовження) державних соціальних виплат. Відповідно до поданих  документів, керуючись Законом України  від 20.10.2014р. №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод  внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України  від 1.10.2014р. №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»,  іншими законодавчими актами, що  регулюють   питання   пов’язані  з призначенням  державних соціальних виплат даній  категорії осіб  прийнято  рішення  про призначення (продовження   виплати)  щомісячної  адресної допомоги   13  внутрішньо  переміщеним особам  для покриття  витрат на проживання,  в  тому числі на  оплату житлово-комунальних  послуг,  інших  соціальних виплат -3 заявникам. Докладніше…

Кризовий  центр для  жінок з  дітьми «Місто Добра»  надає  послуги  жінкам  з дітьми, які  постраждали  від  домашнього  насильства,  зокрема  щодо забезпечення  місцем  тимчасового, безпечного, цілодобового  перебування, організації  допомоги  особам, які  опинились у  складних  життєвих обставинах  та не мають  місця  проживання, у яких відсутні  документи,  що посвідчують  особу, як  наслідок виникають  проблеми  з  працевлаштуванням  та пошуком  житла, а також для збереження родинних  зв’язків між мамою  та дитиною. Докладніше…

Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  30 вересня  2020р.  №857 «Про  внесення  змін до Порядку  відшкодування вартості послуги з  догляду  за  дитиною  до 3х років  «Муніципальна няня»,  яка  набрала  чинності  з  2 жовтня внесено  низку  змін до  Порядку, а саме: Докладніше…

Громадянам,  які  отримували  житлову субсидію з травня  2020 р.,  надання  субсидії  на  період  з жовтня  2020 р.  по  квітень  2021 р.  структурними  підрозділами, з  питань  соціального  захисту  населення  проводиться  в  автоматичному  режимі,  без  звернення  громадян, в  тому  числі  домогосподарствам, яким  вона  призначена,  як  виняток,  за  рішенням  комісії.  В такий  спосіб  призначається  житлова  субсидія  на  опалювальний  сезон  домогосподарствам,  в  яких  на  літній  період  розмір  субсидії  за  розрахунком  склав «0».  В  період  з 16  жовтня  2020 р. по 15 квітня  2021р.  розрахунок  субсидії  проводитиметься  з  врахуванням  опалення  житлових  приміщень  в  межах  встановлених  соціальних   нормативів. Докладніше…

Постановою  від 23.09.2020р.  №859 «Деякі питання  призначення  та виплати  компенсації  фізичним  особам, які надають  соціальні  послуги  з догляду  на непрофесійній  основі»  скасовано   чинний  Порядок   призначення  і виплати  компенсації  фізичним  особам, які  надають  соціальні послуги  (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558). Одночасно продовжено  виплату  фізичним  особам  призначеної  компенсації  згідно з вищезазначеною постановою  до  дати призначення   таким  фізичним  особам іншої  виплати на догляд,  встановленої  законодавством, але  не  довше  ніж   до 31 грудня 2022р. Докладніше…

На  засіданні  Комісії з  питань  призначення (відновлення)  соціальних виплат внутрішньо переміщеним  особам  розглянуто 22 заяви  даної  категорії  осіб  стосовно призначення  державних  соціальних  допомог. Докладніше…

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р.   № 632 « Деякі питання виплати державної соціальної допомоги » з 1 липня 2020 р. змінено умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям, відповідно до яких значно звужено коло осіб, які мають право на призначення даного виду допомоги.

Так,  допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо: Докладніше…

На засіданні Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради розглянуто 21 звернення внутрішньо переміщених осіб стосовно призначення (продовження виплати) Докладніше…