Відділ охорони культурної спадщини « Офіційний портал Чернівецької міської ради
04.12.2021Відділ охорони культурної спадщини

Підпорядкованість: відділ підконтрольний та підзвітний Чернівецькій міській раді, її виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові та секретарю Чернівецької міської ради, з питань делегованих повноважень підконтрольний органу державної виконавчої влади

Адреса: 58002, м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, 64а, кабінет 103

Телефони: 38 (0372) 52-71-05

Напрямки роботи:

  • реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини у м.Чернівцях;
  • здійснення основних напрямів роботи відділу з питань вдосконалення пам’яткоохоронної справи в місті;
  • здійснення в межах своєї компетенції контролю за дотриманням Закону України “Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів з питань збереження пам’яток історії, архітектури, містобудування, історичних ареалів та збереження традиційного характеру історико-архітектурного культурного середовища міста органами державного управління, установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності і відомчої приналежності, а також посадовими особами і громадянами;
  • підготовка для погодження і затвердження матеріалів щодо обгрунтування на зміни (внесення, або вилучення об’єктів, що мають культурну, історичну цінність) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
  • організація і опрацювання у встановленому порядку програм з питань охорони культурної спадщини міста;
  • забезпечення наукового об_рунтування щодо визначення доцільності обліку, консервації, реставрації, реабілітації, музеїфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення, їх територій, зон охорони, внесення пропозицій з цих питань на розгляд виконавчого комітету міської ради;
  • координація діяльності суб’єктів господарювання з охоронної та реставраційної справи.

Графік прийому громадян: Понеділок, четвер – з 15 до 18 год.


Comments are closed.