Відділ з питань кадрової роботи « Офіційний портал Чернівецької міської ради
04.12.2021Відділ з питань кадрової роботи

Підпорядкованість: структурний підрозділ міської ради, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

Адреса: 58000, м.Чернівці, Центральна площа, 1

Телефони: 38(0372) 52-51-00

E-mail: kadry2@rada.cv.ua

Напрямки роботи:

  • забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та держслужби в апараті міської ради та її структурних підрозділах, на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях, і, разом з відповідними структурними підрозділами, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення;
  • разом з іншими структурними підрозділами міської ради та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання угод із закладами освіти;
  • проводить роботу з резервом кадрів міської ради, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і контролює виконання особистих планів його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву структурних підрозділах міської ради та підпорядкованих установ, вносить пропозиції голові ради щодо її вдосконалення;
  • вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на державну службу, контролює добір, розстановку кадрів у структурних підрозділах міської ради відповідно до вимог законодавства;
  • приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
  • розглядає та вносить пропозиції міському голові, керівникам структурних підрозділів пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом із відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
  • разом із структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням Закону України про державну службу та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

Comments are closed.