Структура управління « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.01.2022Директор департаменту – Фрунзе Наталя Штефанівна
заступник директора департаменту – Гаєвська Валентина Петрівна

Структура  департаменту  (58029 м.Чернівці,  вул. Героїв  Майдану,176, тел. (0372) 51-70-14, тел./факс 52-13-99, e-mail:cvdpszn@gmal.com код ЄДРПОУ № 26075395.

 

         Свої   повноваження   департамент  здійснює  через такі  структурні  підрозділи:

Управління  місцевих  пільг  та  допомог,  контролю  за  призначенням  пенсій  та  з  питань     опіки.

(Начальник  управління  – Долга  Альона  Євгенівна – тел. 526261).

У складі  управління:

–   відділ місцевих  пільг  та  допомог  (начальник  відділу – Гринчук  Оксана Дмитрівна  тел.- 51-57-87);

–     відділ  контролю за правильністю  призначення перерахунку  та  виплати  пенсій  (начальник  відділу  – Мендель Юлія Вікторівна, тел.511151);

–    сектор  з  питань опіки  над  недієздатними  (обмежено  недієздатними)  особами  (завідувач сектору – Спенул Оксана  Миколаївна, тел.526300)

Управління  здійснює:

–  Надання  соціально  незахищеним  верствам  населення  додаткових до  встановлених  законодавством допомог  і  пільг  за  рахунок коштів  міського  бюджету.

–      Вживає  заходів  для  надання  послуг  соціально  незахищеним  громадянам, в  тому  числі  особам  з  інвалідністю,  організація  роботи зі  створення  в місті  мереж,  установ  і  закладів  з  надання  соціальних  послуг,  координація   роботи  з цих  питань територіального  центру  «Турбта»,  центру  ресоціалізації  для  осіб  без  постійного  місця  проживання  та  обліку  бездомних  громадян.

–  Сприяє  волонтерським  організаціям   та  окремим  волонтерам  в  наданні  допомоги  соціально  незахищеним  громадянам  міста.

–   Організація  роботи  опікунської  ради   при  виконавчому  комітеті  Чернівецької  міської ради.

        За  наслідками  засідань  опікунської ради  готує  на  розгляд виконавчого  комітету  Чернівецької  міської  ради проекти  рішень  про надання суду  висновків  органу  опіки  та  піклування  щодо  доцільності  призначення  опікунів  (піклувальників)  над  недієздатними   (обмежено  дієздатними)  особами, поселення  недієздатних  осіб  у  спеціалізовані  лікувальні  заклади, надає  дозвіл  на  вчинення  правочинів  з нерухомим  (рухомим)  майном  недієздатних  (обмежено  дієздатних)  осіб.

–   Здійснює    контроль    за     своєчасним    та     правильним

застосуванням  пенсійного  законодавства  при  призначенні  пенсій,  їх  перерахунками  та  виплатою  Головним  управлінням  Пенсійного  фонду  України в  Чернівецькій  області.

     – Відшкодовує  за  рахунок  коштів міського  бюджету  ритуальні  послуги за  поховання  одиноких  громадян  міста Чернівців,  осіб  без  певного  місця  проживання, невідомих.

    

Управління  бухгалтерського  обліку та  звітності,  економічної  роботи.

(Заступник директора, начальник  управління  – Фалько Марина Євгенівна, – тел. 518103).

У складі  управління:

–  Відділ  бухгалтерського  обліку  та  звітності; (заступник  начальника управління,  начальник   відділу  – Чернова Олена Петрівна,  тел.531369).

    –  Відділ  економічної  роботи; (начальник  відділу  – Сікач Наталя Зіновівна, (тел.510251).

Управління  здійснює:

–   Ведення  бухгалтерського  обліку  фінансово – господарської  діяльності  департаменту   та  надання  звітності.

– Забезпечення  дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

– забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

–  своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів, коштів субвенцій з державного бюджету.

 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ:

(Заступник директора, начальник управління – Гресь Ірина Петрівна,

тел. 52 98 76);

У складі  управління:

–    відділ колективних договорів та умов праці;

(заступник начальника, начальник відділу – Стратійчук Маргарита Петрівна, тел. 521395);

–  сектор з питань соціально-трудових відносин та зайнятості населення (завідувач сектором – Католик Наталія Володимирівна, тел. 536223);

–  організаційно-контрольний відділ – (начальник відділу Лакуста Катерина Василівна,  тел. 517014).

Управління  здійснює:

–  Проведення моніторингу у сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення, аналізу та прогнозування розвитку процесів у соціально-трудовій сфері міста;

–   організацію на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладення угоди між місцевими органами виконавчої влади, обєднаннями роботодавців та профспілок, іншими уповноваженими представниками працівників;

–   реєстрація колективних договорів у  порядку, визначеному законодавством;

–     здійснення контролю за охороною, нормуванням та своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами-підприємцями законодавства з питань зайнятості та соціального захисту населення;

– сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, їх працевлаштуванню, створенню для них робочих місць.

–  ведення  діловодства, здійснення контролю за своєчасним розглядом  та підготовкою документів в Департаменті відповідно до вимог Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, Інструкції з  діловодства в Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

–   Приймання, реєстрація, опрацювання  вхідної кореспонденції, надання її до   розгляду керівництву Департаменту   та  передача  до виконання в  структурні  підрозділи Департаменту відповідно  до  накладеної   резолюції.

–   Формування  справ, їх  зберігання та підготовка  до передачі в  архівний  відділ   міської  ради  відповідно  до  номенклатури  справ.

–  Розгляд  запитів, заяв, звернень фізичних і юридичних осіб та надання відповідей на них.    

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПЕРШОТРАВНЕВОГО РАЙОНУ (м. Чернівці, вул. Руська,183).

( Начальник управління – Світко Тетяна Іванівна, тел. -542826)

 

У складі  управління:

–    Відділ  прийому  громадян  з  питань надання  державної  соціальної 

допомоги  та  компенсацій;

–   Відділ призначення  державної  соціальної  допомоги та  компенсацій;

–   Відділ  виплати  державної  соціальної  допомоги  та компенсацій;

–   Відділ   персоніфікованого  обліку  пільговиків;

–   Відділ  контролю    щодо    правомірності   призначення    державної 

соціальної  допомоги  та  компенсації;

–   Відділ  соціального  обслуговування  осіб  з інвалідністю,  ветеранів  війни  та  праці;

–   Відділ  державних  соціальних інспекторів.

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Садгірського РАЙОНУ (м. Чернівці, вул. І. Підкови, 7).

 (Начальник управління – Федорова Валентина Василівна , тел.560397 )

 

У складі  управління:

–   Відділ  прийому  громадян  з  питань надання  державної  соціальної 

допомоги  та  компенсацій;

–   Сектор призначення  державної  соціальної  допомоги та  компенсацій;

–   Сектор  виплати  державної  соціальної  допомоги  та компенсацій;

–   Сектор   персоніфікованого  обліку  пільговиків;

–   Сектор  соціального  обслуговування  з інваліднісю,  ветеранів  війни  та

праці;

–    Відділ  державних  соціальних інспекторів.

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО   РАЙОНУ (м. Чернівці, вул. Героїв  Майдану,176).

(Начальник управління – Співак  Зінаїда  Василівна, тел.516414)

 

У складі  управління:

–   Відділ  прийому  громадян  з  питань надання  державної  соціальної 

допомоги  та  компенсацій;

–   Відділ призначення  державної  соціальної  допомоги та  компенсацій;

–   Відділ  виплати  державної  соціальної  допомоги  та компенсацій;

–   Відділ   персоніфікованого  обліку  пільговиків;

–   Відділ  контролю    щодо    правомірності   призначення    державної 

соціальної  допомоги  та  компенсації;

–    Відділ  соціального  обслуговування  осіб з  інвалідністю,  ветеранів  війни  та

праці;

–    Відділ  державних  соціальних інспекторів.

 

До  повноважень  районних  управліннь  соціального  захисту  населення  входить:

–   призначення  та виплата   державної  допомоги   сім’ям  з дітьми,  малозабезпеченим  сім’ям,  державної  соціальної   допомоги  особам  з  інвалідністю  з дитинства  та дітям  з  інвалідністю,  особам,  які  не  мають права  на  пенсію  та   особам  з  інвалідністю,  тимчасової  допомоги  дітям,  батьки  яких  ухиляються від  сплати  аліментів,  допомоги особі,  яка  здійснює  догляд  за  психічно  хворою   особою з  інвалідністю  І чи ІІ групи,  компенсації  фізичним  особам, які  надають  соціальні  послуги,  одноразової  грошової  допомоги  особам з  інвалідністю та  непрацездатним  малозабезпеченим    особам,  а також  інших  видів  державної  допомоги  відповідно  до  законодавства  України:

–   надання  субсидій  на  оплату   житлово – комунальних  послуг, на  придбання  твердого та  рідкого  пічного  побутового  палива і  скрапленого  газу;

–   надання  пільг  з  оплати  житлово – комунальних  послуг,  послуг  зв’язку,  інших  пільг  передбачених  чинним  законодавством  та пільгового  проїзду окремим  категоріям  громадян,  тощо;

–  виплата  разової  грошової  допомоги  до 5 травня  відповідно  до законів  України  «Про  статус  ветеранів війни,  гарантії їх  соціального  захисту» та  «Про жертви нацистських  переслідувань»,  виплати  винагороди  жінкам, яким  присвоєно  почесне  звання  України «Мати-героїня» та  інші  передбачені  законодавством  виплати;

–  забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  осіб  з інвалідністю, ветеранів війни, жертв   нацистських  переслідувань, громадян,  які  постраждали  внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  а  також  виплата  грошової  компенсації  за  невикористане  санаторно-курортне  лікування;

–    надання  особам  з  інвалідністю,  дітям з  інвалідністю  направлень  за  безоплатне  забезпечення  технічними, іншими  засобами  реабілітації  і   виробами  медичного  призначення.

 

Відділ контролю  за  дотриманням  законодавства  про  працю.

(Начальник відділуМінтянський  Іларій Степановича, тел.521395)

 

Основні повноваження:

–     здійснення  контролю  за  дотриманням  законодавства  про  працю та

зайнятість  населення  у порядку,  встановленому  законодавством;

–     проведення     інспекційних  відвідувань  (перевірок)  на

підприємствах, в установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності,  а  також  фізичних  осіб,  які використовують  працю  найманих  працівників.

 

Відділ   правового  забезпечення.

           (Начальник відділуЛукін  Микола  Олександрович, тел.513123)

 

Основні повноваження:

–      забезпечує  в  межах  компетенції  ведення  претензійної  та  позовної 

роботи;

–      здійснює контроль  за  виконанням  судових  рішень  та  співпрацює  з

державними  виконавчими  службами  з питань  забезпечення  їх  виконання;

–      представляє  інтереси  департаменту в  судах.

 

Відділ  автоматизованої  обробки  інформації.

           (Начальник відділуАмарій Оксана Анатоліївна,, тел.531230)

 

Основні повноваження:

– здійснення  адміністрування    апаратно-програмних  засобів  Мінсоцполітики  України,  які  використовуються  в  роботі  департаменту, а  також  забезпечення  користувачів  механізмами  доступ  до  цих  програмних  комплекс,  розробка  та  забезпечення  регламенту  роботи  з  даними  системами;

–   забезпечення  департаменту базами даних, які  необхідні  для призначення  населенню  всіх  видів  державних  соціальних  допомог;

–  визначення  можливості  використання  готових  програм  (розроблених  підприємствами  (установами),  впровадження  програми,  які  автоматизують  діяльність  відділів   (підрозділів)  департаменту,  здійснення  супроводження   впроваджених  програм,  розробка  інструкції   по роботі з  програмами;

–    здійснення  передачі  баз  даних  в  департамент  соціального  захисту  населення  Чернівецької  ОДА.  


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *