Фінансове управління « Офіційний портал Чернівецької міської ради
04.12.2021Фінансове управління

Підпорядкованість: міській раді

Адреса: 58002, м. Чернівці, Центральна площа,1

Телефони: 38(0372) 55-08-34, 38(0372) 51-09-87

Напрямки роботи:

  • забезпечує дотримання законодавства у фінансовій сфері на території міста, складання та виконання міського бюджету;

 

  • розробляє пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, впровадження нових та удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин, методів планування та фінансування витрат;

Свої функції управління здійснює через такі відділи:

Бюджетний відділ фінансового управління

– організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, подає на розгляд виконавчому комітету міської ради та на затвердження міської ради проект бюджету; складає розпис доходів і видатків міського бюджету з помісячним розподілом, забезпечує виконання міського бюджету; аналізує квартальні і річні звіти про виконання міського бюджету, разом з іншими відділами фінансового управління складає пояснювальні записки до них, готує матеріали про хід та підсумки виконання міського бюджету за відповідний період і подає на розгляд міської ради; систематизує і аналізує планові і звітні показники по бюджету.

Відділ економічного аналізу та планування доходів бюджету

– забезпечує формування дохідної частини міського бюджету; складає проект міського бюджету за доходами; складає розпис доходів міського бюджету з помісячним розподілом;  здійснює аналіз доходів міського бюджету у процесі виконання міського бюджету за доходами. Спільно з відповідними контролюючими органами забезпечує надходження доходів до міського бюджету.

Відділ фінансування органів управління та соціального захисту

– проводить роботу по складанню проекту міського бюджету, виконанню бюджету, включаючи внесення пропозицій щодо змін до розпису бюджету та підготовки звіту про виконання бюджету в частині видатків, що спрямовуються на утримання органів управління та на соціальний захист населення.

Відділ фінансування окремих галузей виробничої сфери

– проводить роботу по складанню проекту видаткової частини міського бюджету, внесення пропозицій щодо змін до розпису міського бюджету та виконанню міського бюджету у сфері видатків на житлово-комунальне господарство, землеустрій, транспорт, капітальних вкладень на об’єкти будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, в т.ч. за рахунок субвенцій з Державного бюджету України.

Відділ бухгалтерського, інформаційно–аналітичного обліку та звітності

– забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів,  організацію бухгалтерського обліку та звітності відповідно до законодавства України. Проводить аналітичну обробку місячних, квартальних та річних звітів про виконання міського бюджету міста Чернівців,  забезпечує безперебійне функціонування програмних засобів та комп’ютерного обладнання.


Comments are closed.