23.09.2017
Виконавчі органи міської ради > Департамент містобудівного…


Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин

Підпорядкованість:структурний підрозділ міської ради, підпорядкований виконавчому комітету міської ради і міському голові
Адреса:58000, м. Чернівці, вул.Б.Хмельницького,64 А
Телефони:38(0372) 55-38-08, факс 55-35-87
Напрямки роботи:

 • забезпечує реалізацію державної політики в сфері містобудування та землекористування, здійснює координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку міської території;
 • виступає замовником по будівництву об’єктів соціально-культурного призначення м. Чернівці, які фінансуються з міського бюджету та позабюджетних коштів міської ради на підставі затверджених титульних списків;
 • веде роботу, пов’язану зі створенням і веденням містобудівного, земельного та інших кадастрів міста, проводить земельну реформу, спрямовану на інвентаризацію, роздержавлення та приватизацію земель, здійснює контроль за використанням і охороною земельних ресурсів, видає державні акти на право власності та користування землею з їх реєстрацією;
 • забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України;
 • забезпечує організацію в межах наданих повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
 • надає замовникам містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством;
 • організовує охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури та містобудування;
 • вносить пропозиції щодо генерального плану забудови міста, місцевих містобудівних програм, координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.

Свої повноваження департамент здійснює через такі структурні підрозділи:
Управління капітального будівництва

 • Виконує функції замовника по всьому циклу будівництва об’єктів соціально-культурного призначення м. Чернівці. На тендерній основі визначає підрядників на виконання будівельних робіт та укладає з ними договори.
 • Розробляє та погоджує в установленому порядку титульні списки фінансування будівництва об’єктів.
 • Здійснює керівництво та інженерно-технічний нагляд за будівництвом об’єктів з якості, відповідності нормативам ДБН та ДОСТ.
 • Організовує створення товариств мешканців вулиць на житлових масивах з їх газифікації, водопостачання та каналізування із залученням коштів населення.

Управління містобудування та архітектури

 • Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури.
 • Організовує розроблення та виконання генерального плану забудови міста, охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури та містобудування.
 • Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду.
 • Забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування та охорони культурної спадщини, державних стандартів, норм і Правил використання та забудови території міста, затвердження містобудівної документації.

Управління земельних ресурсів

 • Забезпечує реалізацію державної політики в сфері регулювання земельних відносин.
 • Проводить земельну реформу, спрямовану на інвентаризацію, роздержавлення і приватизацію земель.
 • Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням земельного та екологічного законодавства.
 • Проводить роботи по впровадженню земельної реформи в місті (передача землі в приватну власність, постійне та тимчасове користування, її продаж), а також контроль за використанням земель.

Відділ контролю за об’єктами містобудування

 • Здійснення в установленому порядку нагляду за дотриманням законодавства у сфері будівництва.
 • Пропаганда і роз`яснення законодавства у сфері будівництва.
 • Встановлення та розгляд фактів самочинного будівництва на території міста.
 • Участь в роботі комісій з визначення надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.
 • Участь в розслідуванні аварій на об`єктах житлово-цивільного та промислового призначення.
 • Порушення перед відповідними органами питання про припинення самочинного будівництва на території міста, притягнення до відповідальності осіб, які винні в самочинному будівництві, відхиленні від проекту, а також за допущення недоліків в будівництві.
 • Порушення перед відповідними службами міста питання щодо невідкладного відключення об`єктів самочинного будівництва від інженерних мереж.
 • Порушення перед «органами ліцензування» питання щодо анулювання ліцензії на виконання будівельних робіт при проведенні самовільних робіт суб`єктами будівельної діяльності.
 • Одержання від замовників, проектних та будівельних організацій необхідної для перевірки нормативної, проектної, технічної, виконавчої та організаційно-правової документації.
 • Забезпечення підготовки матеріалів на розгляд сесії міської ради та її виконавчого комітету, суду у порядку, встановленому чинним законодавством.
 • Забезпечення розгляду звернень громадян, листів підприємств, організацій, установ та службової кореспонденції в межах повноважень.
 • Організація та проведення прийому фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до повноважень відділу.
 • Ведення обліку зареєстрованих повідомлень, декларацій про початок виконання будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, виданих сертифікатів і зареєстрованих декларацій про готовність об`єктів до експлуатації.
 • Підготовка та подання статистичної звітності по об`єктах, прийнятих в експлуатацію на території міста.

Згідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин працює відділ з питань підготовки документів дозвільного характеру (Дозвільний офіс).
Напрямки роботи:

 • Надання заявникам консультацій з питань порядку отримання документів дозвільного характеру.
 • Надання інформації щодо вичерпного переліку документів для отримання відповідного рішення дозвільного характеру.
 • Прийом пакетів документів від населення, установ та організацій для отримання документів дозвільного характеру, видача яких є компетенцією місцевих дозвільних органів.
 • Забезпечення дотримання термінів щодо розгляду поданих документів для прийняття відповідного рішення дозвільного характеру.

Оформлення дозвільних документів здійснюється з таких питань:

 • Архітектури та містобудування;
 • Землекористування;
 • Розміщення зовнішньої реклами.

Дозвільний офіс проводить прийом заявників кожного робочого дня згідно з графіком.

 • Під час прийому заявників дозвільний офіс надає їм необхідну інформацію, проводить консультування заявників, приймає заяви та відповідні документи.
 • Координація дій місцевих дозвільних органів шляхом передачі відповідальним особам інформацій та документів, у тому числі у електронному вигляді, необхідних для прийняття ними відповідних рішень.
 • Проведення при необхідності спільних засідань з відповідальними особами дозвільних органів.
 • Видача витягів з рішень сесій міської ради, підготовлених управлінням земельних ресурсів управлінням містобудування та архітектури департаменту МБК та ЗВ.
 • Надання іншої інформації, пов’язаної з роботою Дозвільного офісу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *