Департамент розвитку « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.01.2022Департамент розвитку

Підпорядкованість: структурний підрозділ міської ради, підпорядкований виконавчому комітету міської ради

Адреса: 58000, м. Чернівці, вул.О.Кобилянської, 3

Телефони: (0372) 52-48-70, 52-01-64, 55-19-04 тел./факс 52-56-50,

E-mail: rozvytok@rada.cv.ua

Напрямки роботи:

 • розробляє програми економічного і соціального розвитку міста, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, організовує їх виконання;
 • координує забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
 • залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;
 • сприяє вдосконаленню розвитку виробничої та соціальної інфраструктури міста;
 • здійснює заходи з реалізації державної політики з питань розвитку малого підприємництва;
 • сприяє суб’єктам підприємництва у здійсненні інвестиційної діяльності;
 • приймає участь у розробці і здійсненні заходів з проведення єдиної політики у сфері енергоменеджменту, здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації про показники ефективності використання комунальними підприємствами, організаціями та бюджетними установами міста паливно-енергетичних ресурсів;
 • здійснює узагальнений облік та контроль за використанням майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста;
 • здійснює повноваження орендодавця та позичкодавця цілісних майнових комплексів підприємств і організацій, які перебувають у комунальній власності, їх структурних підрозділів, окремого індивідуально визначеного майна, в тому числі нежилих приміщень, організовує роботу з передачі їх в оренду, суборенду, позичку та здійснює контроль за їх використанням;
 • готує і подає на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозиції з питань передачі, придбання у комунальну власність територіальної громади міста майна підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб, підприємців, окрім житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, що його обслуговує, вносить пропозиції щодо переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію;
 • готує і вносить на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозицій щодо Програми приватизації, Положення про приватизацію комунального майна, переліків об’єктів комунальної власності, які підлягають та не підлягають приватизації, організовує їх виконання;
 • організовує післяприватизаційний контроль за виконанням покупцями (новими власниками) умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів та сприяє підвищенню ефективності їх функціонування;
 • здійснює контроль за надходженням коштів від продажу об’єктів приватизації, обліку нарахувань, надходжень та своєчасної сплати коштів від оренди приміщень;
 • сприяє розширенню та вдосконаленню функціонування мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
 • координує роботу місцевих ринків і мікроринків, сприяє проведенню ярмарків, виставок-продажу тощо;
 • здійснює контроль за організацією обслуговування населення в об’єктах торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, дотриманням суб’єктами господарювання правил торгівлі і надання послуг, законодавства щодо захисту прав споживачів;
 • сприяє продажу в торговельній мережі міста продукції місцевих товаровиробників;
 • встановлює, за погодженням з суб’єктами господарювання, зручний для населення режим роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, за необхідністю вносить відповідні пропозиції виконавчому комітету міської ради, здійснює контроль за їх дотриманням.

Свої повноваження департамент здійснює через такі структурні підрозділи:

Управління розвитку споживчого ринку

Управління забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства та послуг, здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання з питань насичення споживчого ринку товарами та послугами в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

Управління соціально-економічного розвитку

Розробляє програми соціально-економічного розвитку міста, цільові програми з інших питань самоврядування та забезпечує їх виконання, забезпечує впровадження енергоменеджменту, здійснює координацію діяльності суб’єктів господарювання з питань розвитку підприємництва.

Управління обліку, використання та приватизації майна

Проводить управління майном, що належить до комунальної власності, здійснює повноваження орендодавця, займається відчуженням комунального майна та його приватизацією.


Comments are closed.