Інформація Чернівецької міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.04.2021


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
1.Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності.

Дані про земельну ділянку:

– земельна ділянка несільськогосподарського призначення комунальної власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), площа 0,1625га, кадастровий номер 7310136900:46:002:0280, яка розташована за адресою: м.Чернівці, вул.Лукіяновича Дениса,8-А;

 

2.Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу у власність земельної ділянки комунальної власності.

Дані про земельну ділянку:

– земельна ділянка несільськогосподарського призначення комунальної власності, для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), площа 0,0480га, кадастровий номер 7310136900:47:001:0275, яка розташована за адресою: м.Чернівці, вул.Таманська,12-В;

 

  1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за 5 (п’ять) робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності конкурсної пропозиції та наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 Порядку або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

 

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів:

а) заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів з додатком 1 до Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням 54 сесія VІІ скликання Чернівецької міської ради від 26.04.2018 № 1260 (далі – Порядок);

б) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

в) згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додаток 2 до Порядку;

г) копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

д) копія(ї) ліцензії(й);

е) копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);

є) інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

 

  1. Строк подання конкурсної документації: до 08 квітня 2021 року (включно).

 

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи: Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, вул.Б.Хмельницького,64-А, м.Чернівці, 58002.

 

  1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 16.04.2021р. в приміщенні департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (вул.Б.Хмельницького 64-А), в каб. № 201 о 10:00.

 

  1. Додаткова інформація за телефоном (0372) 55-38-08 або 52-57-86.


Comments are closed.