Інформація Чернівецької міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою « Офіційний портал Чернівецької міської ради
04.07.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
  1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах.

 2.Дані про земельні ділянки:

1) земельна ділянка, цільове призначення – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код 03.07), орієнтовна площа – 0,1800 га, місце розташування: м.Чернівці, вул.Ярослава Мудрого,56-А (продаж у власність) (підстава: рішення Чернівецької міської ради від 11.06.2020 № 2136);

2) земельна ділянка, цільове призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), орієнтовна площа – 0,0500 га, місце розташування: м.Чернівці, провул.Нагірний,6 (продаж права оренди) (підстава: рішення Чернівецької міської ради від 11.06.2020 № 2136);

3) земельна ділянка, цільове призначення – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код 03.07), орієнтовна площа – 0,3332 га, місце розташування: м.Чернівці, вул.Південно-Кільцева,44-Б (продаж у власність) (підстава: рішення Чернівецької міської ради від 11.06.2020 № 2136);

4) земельна ділянка, цільове призначення – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код 03.07), орієнтовна площа – 0,3332 га, місце розташування: м.Чернівці, вул.Південно-Кільцева,44-В (продаж у власність) (підстава: рішення Чернівецької міської ради від 11.06.2020 № 2136);

5) земельна ділянка, цільове призначення – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код 03.07), орієнтовна площа – 0,3332 га, місце розташування: м.Чернівці, вул.Південно-Кільцева,44-Г (продаж у власність) (підстава: рішення Чернівецької міської ради від 11.06.2020 № 2136);

6) земельна ділянка, цільове призначення – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код 03.07), орієнтовна площа – 0,3332 га, місце розташування: м.Чернівці, вул.Південно-Кільцева,44-Ж (продаж у власність) (підстава: рішення Чернівецької міської ради від 11.06.2020 № 2136);

7) земельна ділянка, цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код 02.03), орієнтовна площа – 0,0200 га, місце розташування: м.Чернівці, вул.Південно-Кільцева,9-Д (продаж у власність) (підстава: рішення Чернівецької міської ради від 11.06.2020 № 2210);

 

  1. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою”, із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією та інформацією про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) на кожну земельну ділянку окремо.

Приймання заяв припиняється за 5 (п’ять) робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності конкурсної пропозиції та наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців належать:

а) заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання  робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради 26.04.2018 №1260;

б) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

 в) згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради 26.04.2018 №1260;

г) копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

д) копія(ї) ліцензії(й), сертифікату;

е) копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників (для претендента з  виконання робіт із землеустрою);

и) проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

  1. Строк подання конкурсної документації:до 17 липня 2020 р. (включно).

 

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи: департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, індекс 58008, м.Чернівці, вул.Б.Хмельницького, 64-А (каб.101).

 

  1. Інформація про проведення конкурсу:конкурс відбудеться 24.07.2020р. в приміщені департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (вул.Б.Хмельницького 64-А), в каб. №201 о 12:00.

 

  1. Додаткова інформація за телефоном (0372) 52-57-86.


Comments are closed.