Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради оголошує конкурс по відбору експертів « Офіційний портал Чернівецької міської ради
25.02.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягає продажу фізичним та юридичним особам і знаходяться в користуванні або орендуються ними.
ЛОТ  1

№ з/п Адреса земельної ділянки Площа

(га)

Цільове призначення земельної ділянки
1.     вул.Хотинська,

4-Є

0,1301 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)                                                          (обслуговування складських приміщень)
2.     вул.Богомольця Олександра академіка,2 0,0080 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)                                                          (обслуговування добудови до ресторану «Слава»)
3.     вул.Полетаєва Федора,9-А 0,0175 для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01) (обслуговування нежитлового приміщення)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 2700 грн.

ЛОТ  2

№ з/п Адреса земельної ділянки Площа

(га)

Цільове призначення земельної ділянки
1.     вул.Енергетична,4-А

 

0,6702 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)

(будівництво та обслуговування складського комплексу)

2.     вул.Комунальників, 7-А 0,2359 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)                                                          (нежитлові будівлі)
3.     вул.Енергетична,2-Г 0,1563 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)                                                          (обслуговування станції технічного обслуговування автомобілів та автосалону)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 2700 грн.

 

Прийняття заяв припиняється за три дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконання звіту про експертну оцінку земельної ділянки, експерт доопрацьовує звіт про оцінку земельної ділянки.

Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної в департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради) проводить оцінювач.

Рецензування звіту про експертну оцінку земельної ділянки проводиться за ініціативою та за рахунок оцінювача.

Разом з заявою необхідно подати:

– копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки земельних ділянок;

– в опечатаному конверті пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат.

 

Заяви приймаються до 03.08.2018р. (включно) за адресою: 58008, м.Чернівці, вул.Б.Хмельницького, 64-А, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, каб. 101.

Конкурс відбудеться 09.08.2018р. в приміщені Чернівецької міської ради  (площа Центральна,1), в кабінеті №308 о 14:00, телефон для довідок:                     (0372) 52-57-86.

 

проект договору

ДОГОВІР

ПО НАДАННЮ ПОСЛУГ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ (РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ) ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

м. Чернівці                                                                                                         __._____.2018 р.

 

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, в особі директора департаменту ______________, який діє на підставі Положення про департамент, затвердженого рішенням 69 сесії міської ради VІ скликання від 25.09.2015р., №1737  (далі – Замовник), з однієї сторони та  _______________, (далі – Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт), з іншої сторони, разом Сторони, уклали між собою цей Договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт приймає на себе обов’язки щодо надання послуг з експертної грошової оцінки (ринкової вартості) земельних ділянок які підлягають продажу за адресами:

__________, площею ________га, цільове призначення земельної ділянки;

__________, площею ________га, цільове призначення земельної ділянки;

__________, площею ________га, цільове призначення земельної ділянки.

 

  1. ВИД ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ

Ринкова вартість Об’єктів оцінки (земельних ділянок) визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                      від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015               № 1033), Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531, та згідно з Національними стандартами оцінки та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна (далі – Нормативно-правові акти).

  1. ДАТА ОЦІНКИ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОЦІНКИ

3.1. Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт зобов’язаний виконати роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Договору.

3.2. Виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок оцінки здійснюється в два етапи:

Перший етап – складання звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі – звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки).

Термін виконання робіт – ___ календарних дні від дати підписання цього Договору та передачі вихідних даних.

Другий етап – доопрацювання звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі – звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки) з метою приведення його у відповідність із Нормативно-правовими актами, у строк, встановлений Нормативно – правовими актами, у разі:

виявлення Замовником невідповідності звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок Нормативно-правовим актам;

виявлення рецензентом під час рецензування недоліків у звіті про експертну грошову оцінку земельних ділянок.                                                                                         

  1. ВАРТІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість наданих послуг зазначених у п.1.1 Договору визначається на підставі протоколу засідання комісії по конкурсному відбору експертів-суб’єктів оціночної діяльності та погодження звітів про оцінку земельних ділянок, які підлягають продажу фізичним та юридичним особам і знаходяться в користуванні або орендуються ними від ______№___.

4.2. Кошти за надані послуги перераховуються Замовником на рахунок Суб’єкта оціночної діяльності – Експерта після підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт.

4.3. Загальна вартість наданих послуг за цим договором становить  ________ грн.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт зобов’язаний своєчасно виконати роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до абзацу другого пункту 3.2 розділу 3 Договору та в разі потреби своєчасно доопрацювати звіт про експертну грошову оцінку земельних ділянок відповідно до абзацу третього пункту 3.2 розділу 3 Договору.

5.2. Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт зобов’язаний доводити правильність експертної грошової оцінки земельних ділянок (їх достовірність та об’єктивність).

5.3. Замовник зобов’язаний надати Суб’єкту оціночної діяльності –  Експерту вихідні дані про Об’єкти оцінки (земельні ділянки), зокрема, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

У разі невчасного отримання вихідних даних, необхідних для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, від Замовника Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт не несе відповідальності за порушення термінів виконання робіт з оцінки за Договором, якщо ним підтверджено вжиття здійснення вичерпних заходів для забезпечення виконання таких робіт у встановлений Договором термін.

5.4. Суб’єкт оціночної діяльності –  Експерт зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати підписання Договору подати Замовнику перелік вихідних даних, що необхідні йому для виконання робіт з оцінки (земельних ділянок), які зазначені пунктом 1.1 Договору.

5.5. Суб’єкт оціночної діяльності –  Експерт в процесі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язаний вчасно інформувати Замовника стосовно отримання достатніх за обсягом вихідних даних, необхідних для виконання робіт з оцінки Об’єктів оцінки (земельних ділянок), а також за запитом Замовника інформувати його про стан виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які зазначені пунктом 1.1 Договору.

5.6. У разі, якщо Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт вчасно не приступає до виконання Договору або виконує роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок, передбачені Договором, так повільно, що закінчення їх в обумовлений строк стає неможливим, Замовник може до завершення Суб’єктом оціночної діяльності – Експертом таких робіт, передбачених Договором, відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків, завданих Замовнику діями або бездіяльністю Суб’єкта оціночної діяльності -Експертом.

5.7. Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт зобов’язаний скласти Звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок та висновки про їх вартість відповідно до вимог діючого законодавства України, вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003р. №1440, Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. №1531, із застосуванням офіційно-ділового стилю. Мова Звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок та висновків про їх вартість повинна відповідати сучасним правописним нормам.

  1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ

6.1. Після завершення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок в термін, передбачений абзацом другим пункту 3.2 розділу 3 Договору, Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт передає Замовнику Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок у 2 (двох) примірниках та висновки про їх вартість у 2 (двох) примірниках, що оформлені в установленому порядку. Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт на вимогу Замовника дає роз’яснення щодо звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок. У разі потреби Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт доопрацьовує звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок з метою приведення їх у відповідність із Нормативно-правовими актами. Термін доопрацювання Суб’єктом оціночної діяльності – Експертом звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок узгоджується із Замовником.

6.2. Одночасно з передачею звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт передає всю інформацію щодо Об’єктів оцінки, яку було зібрано ним у процесі виконання робіт з оцінки, та проект акта приймання-передачі робіт. Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт також надає Замовнику електронну версію звітів про  експертну грошову оцінку земельних ділянок (повна версія звітів про оцінку в форматі файлу PDF із сканованими його сторінками, що містять підписи оцінювачів, керівника суб’єкта оціночної діяльності, засвідчені печаткою (у разі її наявності).

6.3. Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт забезпечує рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок. За ініціативою Замовника звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок можуть бути передані на добровільну державну експертизу землевпорядної документації.

6.4. У разі, якщо одна із Сторін відмовляється підписати акт приймання – передачі робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вона повинна подати письмове обґрунтування причин своєї відмови.

6.5. Датою надання звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок є дата офіційної реєстрації у Замовника поданих Суб’єктом оціночної діяльності – експертом документів, передбачених пунктами 6.1 та 6.2 Договору.

6.6. Датою завершення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок є дата передання його Замовнику.

6.7. Дата прийняття робіт є датою підписання акта приймання – передачі робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі порушення Суб’єктом оціночної діяльності – Експертом термінів виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок передбачених цим Договором, із Суб’єкта оціночної діяльності – Експерта стягується штраф у розмірі 50% від суми Договору.

7.2. Суб’єкт оціночної діяльності – Експерт не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо вони є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань, передбачених пунктом 5.4 Договору.

7.3. Суб’єкт оціночної діяльності та оцінювачі, які підписали звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, несуть відповідальність за необ’єктивну та (або) недостовірну оцінку згідно з законодавством України.

7.4. Спори між Сторонами у зв’язку з виконанням або тлумаченням Договору вирішуються у встановленому законодавством порядку.

  1. ІНШІ УМОВИ

   8.1. Договір укладено в 2-х примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом підписання договору про внесення змін до Договору. Договір про внесення змін до Договору є невід’ємною частиною Договору.

8.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором.

9.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

ЗАМОВНИК   СУБ’ЄКТ ОЦІНОЧНОРЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЕКСПЕРТ
Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин

Чернівецької міської ради

 

                        

   
вул. Б. Хмельницького, 64-А    
 

М.П. ___________________

  М.П.________________
(підпис)   (підпис)

 

 Comments are closed.