Чернівецька міська рада оголошує про проведення повторних земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок « Офіційний портал Чернівецької міської ради
26.11.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Організатор земельних торгів: Чернівецька міська рада – Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.
Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 01 (55385):       

 • Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Чернівецька область, м.Чернівці (в межах населеного пункту), вул. Лукіяновича Дениса, 86;
 • кадастровий номер: 7310136900:46:001:0201;
 • площа: 0,1628га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • вид використання земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

Стартова ціна продажу земельної ділянки – 814130грн.00коп. (Вiсiмсот чотирнадцять тисяч сто тридцять грн.00коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Згідно Службової записки архітектурно планувального відділу управління містобудування та архітектури департаменту Чернівецької міської ради  №04/01-С-3693/0 від 28 жовтня 2019р. Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 0,0118га.

 1. Переможець земельних торгів зобов’язується:

1.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

– сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

– витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

1.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

– відшкодувати витрати (видатки) здійснені Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради за минулі роки, перерахувавши кошти на наступний рахунок                                UA 068201720344221025100042468 (одержувач Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, код отримувача (ЄДРПОУ) 23245721, банк отримувача Державна казначейська служба України м.Київ) в сумі 7500,00грн. (Сім тисяч п’ятсот грн.00коп.) за 2018 рік та в сумі 2250,00грн. (Дві тисячі двісті п’ятдесят грн.00коп.) за 2019 рік не пізніше трьох банківських днів з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі продажу земельної ділянки;

1.3. На виконання Рішення Чернівецької міської ради 77 сесії VІІ-го скликання від 04.02.2020р. №2054:

– сплатити ціну продажу земельної ділянки, набутої на земельних торгах, не пізніше трьох банківських днів з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі продажу земельної ділянки;

– провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства;

– у встановленому порядку отримати вихідні дані на проектування;

– приступити до освоєння земельної ділянки після укладання відповідного договору;

– використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

– забезпечувати вільний доступ відповідним службам для обслуговування наявних і прокладання нових інженерних мереж;

– дотримуватись умов, зазначених у висновках відповідних служб;

– при проектуванні і здійсненні будівництва об’єктів містобудування дотримуватися   містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

– використовувати земельну ділянку без права забудови в межах «червоних ліній» вулиць;

1.4. Відповідно до містобудівної документації «Коригування Генерального плану міста Чернівці» земельна ділянка розташована в межах території житлової малоповерхової забудови (зона Ж-2).

За інженерно-геологічним регламентом земельна ділянка входить до підзони ГЕО-1 до якої включаються території з сейсмічністю 7 балів і більше з урахуванням грунтової основи. Висота будівель і споруд у цій підзоні не повинна перевищувати значень вказаних в таблиці 7.1 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» згідно якої коливається від 2 до 24 поверхів в залежності від несучої конструкції будівлі.

За історико-архітектурним регламентом земельна ділянка не входить до підзон за вимогами охорони культурної спадщини.

За природо-заповідним регламентом частина земельної ділянки входить до підзони ЕКО-2 за природоохоронними вимогами. В підзоні ЕКО-2 – території екологічного каркасу міста формуються за рахунок озеленених і забудованих території, які об’єднуються в єдину систему осередки зелених насаджень в структурі міста. В межах вказаної підзони регламентується понижена щільність і висотність забудови (зменшення щільності орієнтовно на 20%, гранична висота будівель-12м).

За санітарно-гігієнічним регламентом земельна ділянка не входить до підзони санітарно-захисними вимогами.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1098,50грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 40706грн.50коп. (Сорок тисяч сiмсот шiсть грн.50коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 

Характеристика лоту № 02(55401):        

 • Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Чернівецька область, м.Чернівці (в межах населеного пункту), вул. Ранкова, 1-А;
 • кадастровий номер: 7310136300:19:001:1192;
 • площа: 0,0746га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
 • вид використання земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

Стартова ціна продажу земельної ділянки – 312768грн.00коп. (Триста дванадцять тисяч сiмсот шiстдесят вiсiм грн.00коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Згідно Службової записки архітектурно планувального відділу управління містобудування та архітектури департаменту Чернівецької міської ради №04/01-С-3693/0 від 28 жовтня 2019р. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, не зареєстровані.

 1. Переможець земельних торгів зобов’язується:

1.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

– сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

– витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

1.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

– відшкодувати витрати (видатки) здійснені Департаментом містобудівного комплексу    та земельних відносин міської ради за минулі роки, перерахувавши кошти на наступний рахунок UA 068201720344221025100042468 (одержувач Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, код отримувача (ЄДРПОУ) 23245721, банк отримувача Державна казначейська служба України м.Київ) в сумі 10000,00грн. (Десять тисячі грн.60коп.) за 2019 рік та в сумі 2250,00грн. (Дві тисячі двісті п’ятдесят грн.00коп.) за 2019 рік не пізніше трьох банківських днів з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі продажу земельної ділянки;

1.3. На виконання Рішення Чернівецької міської ради 77 сесії VІІ-го скликання від 04.02.2020р. №2054:

– сплатити ціну продажу земельної ділянки, набутої на земельних торгах, не пізніше трьох банківських днів з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі продажу земельної ділянки;

– провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до чинного законодавства;

– у встановленому порядку отримати вихідні дані на проектування;

– приступити до освоєння земельної ділянки після укладання відповідного договору;

– використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

– забезпечувати вільний доступ відповідним службам для обслуговування наявних і прокладання нових інженерних мереж;

– дотримуватись умов, зазначених у висновках відповідних служб;

– при проектуванні і здійсненні будівництва об’єктів містобудування дотримуватися містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

– використовувати земельну ділянку без права забудови в межах «червоних ліній» вулиць;

1.4. Відповідно до містобудівної документації «Коригування Генерального плану міста Чернівці» земельна ділянка розташована в межах території житлової садибної забудови (зона Ж-1).

За інженерно-геологічним регламентом земельна ділянка входить до підзони ГЕО-1 до якої включаються території з сейсмічністю 7 балів і більше з урахуванням грунтової основи. Висота будівель і споруд у цій підзоні не повинна перевищувати значень вказаних в таблиці 7.1 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» згідно якої коливається від 2 до 24 поверхів в залежності від несучої конструкції будівлі.

За історико-архітектурним регламентом земельна ділянка не входить до підзон за вимогами охорони культурної спадщини.

За природо-заповідним регламентом земельна ділянка не входить до підзони за природоохоронними вимогами.

За санітарно-гігієнічним регламентом земельна ділянка не входить до підзони санітарно-захисними вимогами.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1098,50грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 15638грн.40коп. (П`ятнадцять тисяч шiстсот тридцять вiсiм грн.40коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 

Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, які бажають взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою: ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 58002, м.Чернівці, вул.П. Орлика,1 «3». Тел.+380674870326, (відповідальна особа: Литвиненко Алла Петрівна) або 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п’ятницю – з 12.30год. до 14.30.год.

 

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.
 2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Чернівецькою міською радою та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується.

3. Договір оренди земельної ділянки Чернівецькою міською радою та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів. Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному чинним законодавством.

 1. Ціна продажу лоту: право власності або право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу або договору оренди землі.

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 07 жовтня 2020р.

Останній день прийому заяв –  01 жовтня 2020р. до 16год.30хв.

Місце проведення торгів: 58000, м.Чернівці, Центральна площа,1. каб.105.

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: 58000, м.Чернівці, Центральна площа,1. каб.105.

Ознайомитися з Лотами та матеріалами можна на офіційному вебпорталі Держгеокадастру (http://torgy.land.gov.ua/auction, аукціон №27867 №Лоту 55385 та аукціон №27889 № Лоту 55401, а також на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради (оголошення/аукціони та конкурси) та за телефоном (0372) 52-57-86.Comments are closed.