Інформація про акціонерні товариства « Офіційний портал Чернівецької міської ради
25.02.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
29 квітня 2009 р. вступив в силу Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. №514 – VI (далі – Закон), який передбачає чимало новел в сфері правового регулювання створення та діяльності акціонерних товариств (далі – АТ) в Україні.

Закон визначає порядок створення та припинення діяльності акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів.

У ньому регламентовано, що діяльність державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, регулюється цим законодавчим актом, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

Згідно із законом, акціонерне товариство – це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються цими акціями. Акціонерне товариство “може утворюватися шляхом заснування або злиття, поділу, виділення чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство”.

Очевидною і головною новелою є поділ акціонерних товариств за типом на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Абзац 1 пункту 5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про акціонерні товариства» передбачає, що статути та інші внутрішні положення акціонерного товариства, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність до його норм не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання ним чинності, тобто до 30 квітня 2011 р.

Під приведенням діяльності відкритого та закритого акціонерного товариства у відповідність до Закону «Про акціонерні товариства» розуміється: внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування з відкритого та закритого на публічне або приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог Закону «Про акціонерні товариства» у статуті товариства; приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до вимог Закону про АТ та статуту товариства.

Законодавці також передбачили, що під час реєстрації змін до статуту або його нової редакції у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства звільняються від сплати реєстраційного збору. Слід звернути увагу на те, що до статуту товариства вносяться зміни, бо процедура припинення акціонерного товариства не передбачається.

Нові аспекти можна знайти й у процедурі створення акціонерного товариства. Відтепер реєстрація акціонерного товариства ще не означає те, що його можна вважати створеним. Після реєстрації акціонерного товариства та його статутних документів засновники мають зробити ще цілу низку певних дій: подати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій; після реєстрації звіту отримати свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій; отримати документи, що підтверджують право власності на акції.

Слід звернути увагу на те, що дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, встановлену цим Законом, є підставою для прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. У разі прийняття такого рішення Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства.

Частина 2 статті 20 Закону містить ту єдину норму, що набирає чинності через два роки з дня опублікування, а саме: «Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі».

Новим для українського законодавства є положення статті, що передбачає обов’язок особи, що придбала контрольний пакет акцій, зробити пропозицію іншим акціонерам про придбання їх акцій.

Новим також є і положення про обов’язковий викуп голосуючих акцій товариством, якщо цього вимагає акціонер, що зареєструвався на загальних зборах і голосував проти прийняття загальними зборами рішення про таке:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) вчинення товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

Також Закон у статті 77 встановлює перелік відомостей, що мають надаватися акціонеру за його вимогою. Перелік є дуже обширним.

Варто підкреслити, що практична реалізація багатьох норм нового Закону «Про акціонерні товариства» значною мірою залежатиме від того, як ці норми відображені у внутрішніх документах акціонерного товариства. Тому при розробці нової редакції статуту та внутрішніх положень слід приділити належну увагу новим механізмам та процедурам, запровадженим цим законом.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *