Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирним будинком в м. Чернівцях « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.01.2022


Аварійні телефони оперативних служб
Інспекція з паркування
Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
У місті Чернівцях впродовж 2018 року відбудеться конкурс з призначення управителя в багатоквартирних будинках в п’ять етапів:

Перший етап – 15 травня 2018 року, об’єкти конкурсу (лоти) № 8 та №10.
Другий етап – 12 червня 2018 року, об’єкти конкурсу (лоти) № 2 та №3.
Третій етап – 03 липня 2018 року, об’єкти конкурсу (лоти) № 4 та № 6.
Четвертий етап – 24 липня 2018 року, об’єкти конкурсу (лоти) № 5 та № 7.
П’ятий етап – 14 серпня 2018 року, об’єкти конкурсу (лоти) № 1 № 9 та № 11.
Організатор конкурсу – виконавчий комітет Чернівецької міської ради, адреса: 58000, м. Чернівці, площа Центральна, 1.

Уповноважені особи на здійснення зв’язку з учасниками конкурсу – Владика Жанна Михайлівна – начальник відділу реформування та енергозбереження департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (0372) 52-41-44, Яківців Василь Петрович – старший інспектор відділу реформування та енергозбереження департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (0372) 52-41-44.
Критерії оцінювання конкурсних пропозицій:

1. Ціна послуги, що включає винагороду управителю та витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна та прибудинкової території багатоквартирного будинку з розрахунку на 1 м2 загальної площі об’єкта конкурсу (житлового або нежитлового приміщення). При цьому фонд оплати праці разом з витратами на утримання адміністрації не повинен перевищувати 65% зазначеної ціни.
Найнижча ціна – 50 балів. Крок між конкурсантами – 3 бали.
Ціна послуги з управління будинком подається на кожен багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу (лоту), окремо, із занесенням даних тільки в один із додатків до конкурсної документації (Лот 1- додаток 4, Лот 2 – додаток 5, Лот 3 – додаток 6, Лот 4 – додаток 7, Лот 5 – додаток 8, Лот 6 – додаток 9, Лот 7 – додаток 10, Лот 8 – додаток 11, Лот 9 – додаток 12, Лот 10 – додаток 13, Лот 11 – додаток 14) в електронному форматі Excel та в паперовому вигляді. У випадку зміни форми додатка конкурсні пропозиції будуть відхилені.
Зазначені додатки можна отримати на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради, або в департаменті житлово-комунального господарства міської ради (каб. 59 або 63).

2. Матеріально-технічна база – в радіусі 20 км від м. Чернівців.
Максимальна кількість – 14 балів:
а) наявність власної матеріально-технічної бази (від 0 до 5 балів);
б) кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання за функціональним призначенням, інструментів та інвентарю (від 1 до 6 балів);
в) рік випуску техніки(від 0 до 3 балів):
– до 8 років – 3 бали;
– понад 8 років – 1 бал;
– відсутність техніки – 0 балів.
Оцінка виставляється в комплексі за всіма показниками.
Крок між конкурсантами – 1 бал (за винятком підпункту «в»).
При оцінюванні перевага надається власникам спеціалізованої техніки та обладнання, інструментів. Також враховується чи у справному стані вони.

3. Наявність персоналу, що забезпечує належне утримання будинків
Максимальна кількість – 16 балів:
а) кількість працівників (штатний розпис усіх працівників за професіями, або перелік найманих працівників) (від 1 до 6 балів);
б) кваліфікація персоналу (від 1 до 6 балів);
в) досвід роботи персоналу за професією (від 1 до 4 балів).
Оцінка виставляється в комплексі за всіма показниками. Крок між конкурсантами – 1 бал.

4. Досвід роботи конкурсанта з утримання будинків
Максимальна кількість – 7 балів:
а) найбільша кількість років роботи.
Відсутність досвіду роботи – 0 балів.
Крок між конкурсантами – 1 бал.

5. Фінансова спроможність конкурсанта
Максимальна кількість – 13 балів:
а) стан виконання зобов’язань суб’єктом господарювання (відсутність (наявність) заборгованості перед іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі прострочена, бюджетом, найманими працівниками тощо) (від 1 до 8 балів);
б) наявність на рахунку обігових коштів, що забезпечують належне надання послуг з утримання будинків упродовж трьох місяців (з розрахунку середньомісячної потреби за рік) (від 1 до 5 балів);
Оцінка виставляється в комплексі за всіма критеріями. Крок – 1 бал.
Максимальна кількість балів за всіма критеріями-100 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються у складі конкурсної пропозиції:
Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, в якій зазначають:
1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, в якій зазначають:
1.1. Фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, побатькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта.
1.2. Юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.
2. Копії:
– статуту (або іншого установчого документа на підставі якого діє учасник);
– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності у сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 68.32).
3. Розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить в об’єкт конкурсу (лот)- кошторис витрат.
4. Довідку відповідних органів державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України.
5. Копія звіту 1 ДФ – що містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).
6. Довідки у довільній формі, що містять інформацію:

6.1. Про технічний потенціал підприємства (одиниць спеціалізованої техніки та обладнання за функціональним призначенням, інструментів та інвентарю, яке перебуває у власності або знаходиться в оренді підприємства/підприємця, тощо) – зазначити яке майно є власним, а яке орендованим, в тому числі інвестиційний план оновлення інвентарю та транспорту на період дії договору.
6.2. Про досвід роботи учасника з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, ремонту житлового фонду або будівництва (з дати зміни КВЕДу, що регламентує будівництво та обслуговування будинків).
6.3. Інформацію про працівників (ПІБ, кваліфікація, стаж роботи, документи про освіту, посвідчення, допуски до роботи, копія аркушів трудової книжки з записами про прийом та звільнення з роботи (за наявності).

Для юридичних осіб:
7. Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) форма № 1 – за останній звітній рік та на час надання пропозицій.
8. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2 – за період, визначений пунктом 7.
9. Звіт про власний капітал – форма № 4 – за період, визначений пунктом 7.
10. Звіт про рух грошових коштів форма № 3 – за період, визначений пунктом 7.

Переможець конкурсу до підписання договору надає довідку про наявність санітарно-побутових умов та соціальний захист працівників.

Документи, що не передбачені законодавством: для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі конкурсних пропозиції та не вимагаються під час проведення конкурсу.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожного об’єкта конкурсу (лота), в тому чисті кошторис витрат, який у разі перемоги буде невід’ємним додатком до договору. Всю інформацію подавати на паперових носіях та на диску в форматі pdf, а розрахунки в Excel.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 58029, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, каб. 59, 63.
Строки подачі документів:
Перший етап – з 10-00 год. 13.04.18р. до 15-00 год. 14.05.18р.
Другий етап – з 10-00 год. 11.05.18р. до 15-00 год. 11.06.18р.
Третій етап – з 10-00 год. 01.06.18р. до 15-00 год. 02.07.18р.
Четвертий етап – з 10-00 год. 22.06.18р. до 15-00 год. 23.07.18р.
П’ятий етап – з 10-00 год. 13.07.18р. до 15-00 год. 13.08.18р.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
58029, м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, зал засідань, каб. 82 з 10-00 год. до 18-00 год., у дні проведення конкурсу.

Конкурсну документацію можна отримати на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

Розмір плати за участь у конкурсі не встановлена.

Конкурсна комісіяComments are closed.