Інформаційне повідомлення Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства “Чернівецькій експертно-технічний центр Держпраці” за адресою: вул.Зелена,3, м.Чернівці, 58003 (код за ЄДРПОУ 23246991) « Офіційний портал Чернівецької міської ради
17.04.2021


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
            1).Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс  державного підприємства “Чернівецькій експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження: вул. Зелена,3, м. Чернівці, 58003.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23246991.

 

  Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.11.2020 – 15 осіб:

 

 Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.

 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2017р. 2897 2640
2018р. 3702 3402
2019р. 3734 3398

 

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

 

№ п/п Показники Одиниця виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 9 місяців 2020 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 3232 3194 2601 1950
1.1 Необоротні активи тис. грн. 205 221 164 127
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1 1    
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 3 3 3 3
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 201 217 161 124
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.  –  –  –  –
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3027 2973 2437 1823
1.2.1 запаси тис. грн. 24 17 13 21
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.  

119

155 264 272
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 2487 2463 1897 1284
2. Пасиви тис. грн. 3232 3194 2601 1950
2.1 Власний капітал 

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. 824 899 884 898
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 81 81 81 81
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.        
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна 

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 2327 2214 1636 971
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.  –  –  –  –
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.  –  –  –  –
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.  –  –  –  –
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.  –  –  –  –
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.  –  –  –         –
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 2897 3702 3734 2628
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2640 3402 3398 2332
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 257 300 336 296
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.  –  –  –  –
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.  –  –  –  –
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1628 2121 2133 1608
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 927 1052 1143 872
4.3 Витрати на збут тис. грн.  –  –  –  –
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 105 96 47 34
4.5 Інші витрати тис. грн.  –  –  –  –
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 43 78 74  –
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 194 355 337 114
6. Середня кількість всіх працівників чол. 21 20 18 16
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1504 1818 1871 1683
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5968 7575 8662 11688

 

            Станом на 30.09.2020:

            Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

            Поточна кредиторська заборгованість – 971,0 тис.грн., в тому числі:

            заборгованість по заробітній платі                                   104,0 тис.грн;

            розрахунки з бюджетом                                                     61, 0 тис.грн.;

            розрахунки зі страхування                                                 32,0 тис.грн.;

            Поточна кредиторська заборгованість за

            одержаними авансами                                                       770, 0 тис.грн.;

            інша кредиторська заборгованість                                   4,0 тис. грн.

 

            Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

 

Назва

 

Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Нежитлове приміщення м. Чернівці, вул. Зелена, 3, 58003 374,5 532071773101 адмінприміщення договір купівлі- продажу приміщення адмінкорпусу, серія та номер: 14, виданий 22.05.1997, видавник: ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 1» / Чернівецька філія Карпатського експертно-технічного центру», зміни та доповнення до договору купівлі-продажу, серія та номер: №1, виданий 07.12.1998, виданий ВАТ «Чернівецький цегельний завод № 1» / Карпатський експертно-технічний центр, Чернівецька філія   державна,

державне підприємство «Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці»

 

Відповідно до  Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на нерухоме майно №31198219 від 18.12.2014 державне підприємство “Чернівецькій експертно-технічний центр Держпраці” є власником наступного нерухомого майна: 8/100 ідеальних часток домоволодіння складається з частини коридору 3-1 площею 76,10 кв.м., коридору 3-2 площею 2,20 кв.м., комори 3-3 площею 1,60 кв.м вбиральні 3-4 площею 8,80 кв.м., вбиральні 3-5 площею 16,60 кв.м., кабінету 3-6 площею 17,00 кв.м. кабінету З-7 площею 13,90 кв.м. кабінету 3-8 площею 16,00 кв.м., коридору 3-9 площею 5,40 кв.м. кабінету 3-11 площею 14,80 кв.м. кабінету 3-12 площею 30,80 кв.м. ,кабінету 3-13 площею 12,10 кв.м., комори 3-14 площею 18,50 кв.м. кабінету 3-15 площею 17,70 кв.м, кабінету 3-16 площею 32,20 кв.м. комори 3-17 площею 11,90 кв.м., кабінету 3-18 площею 16,40 кв.м. кабінету 3-19 площею 14,80 кв.м кабінету 3-20 площею 16,10 кв.м. кабінету 3-21 площею 15,60 кв.м. сходини клітини ІV площею 15,70 кв.м., загальною площею 374,50 кв.м. які знаходяться на ІІІ поверсі будівлі адміністративного корпусу – Літ.”А”.

Відомості про транспортні засоби: 1. Автомобіль Renault Logan, вид Легковий універсал 2011 року випуску. 2. Автомобіль Skoda, вид Легковий універсал 2008 року випуску.

 

Відомості про земельну ділянку: відсутня.

 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2020 року:

 

з/п

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата (грн.)
1 Управління Держпраці у Чернівецькій  області Частина нежитлових вбудованих приміщень 3-го поверху адміністративної будівлі (літ.А)

 

227,20 Розміщення бюджетної установи №554 від 23.09.2016 в новій редакції від 22.08.2019, діє по  22.07.2022 включно 1 гривня в рік

 

Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС.

 

2). Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 05.03.2021 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

 

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3). Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №432 (зі змінами).

  Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

           Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

  Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

 

Стартова ціна об’єкта приватизації для:

– аукціону з умовами – 1950000.00 грн (без урахування ПДВ);

– аукціону із зниженням стартової ціни –  975000.00 грн (без урахування ПДВ);

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 975000.00 грн (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

Розмір гарантійного внеску для:

– аукціону з умовами –195000.00 грн (без урахування ПДВ);

– аукціону із зниженням стартової ціни – 97500.00 грн (без урахування ПДВ);

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 97500.00 грн (без урахування ПДВ).

 

Розмір реєстраційного внеску: 1200.00 грн

 

Умови продажу:

Покупець об’єкта  приватизації зобов’язаний  від дати переходу права власності забезпечити:

  1.  Збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
  2. Недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з
    ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення
    працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і
    8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
  3. Погашення  боргів із заробітної плати  та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у разі їх наявності на момент переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації протягом шести місяців.
  4. Виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше одного року відповідно до частини 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

 

4). Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

р/р UA698201720355549001001142097

ЄДРПОУ 42891875

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).

 

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

р/р UA488201720355219001001142097

ЄДРПОУ 42891875

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта надійшли кошти).

 

в іноземній валюті:

 

Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.

Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Enterprise code 42891875

Currency of account EUR, USD

Account number UA053223130000025209000000058

Bank of receiver: Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine”

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine

Bank code 322313

SWIFT: EXBSUAUX

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 15-45 за місцем його розташування за адресою: вул.Зелена,3, м.Чернівці. Дані контактної особи:  Павліщук Сергій Володимирович (0372)522263, 0673470201, etcchv@ukr.net завідувач господарством державного підприємства “Чернівецькій експертно-технічний центр Держпраці”.

           

            Найменування організатора аукціонуРегіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях,  м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок,48, адреса  веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

 

 

5). Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від «22» січня 2021 №14  «Про затвердження протоколу  засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу».

 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-25-000002-2.

 

Період між аукціонами:

– аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 календарних днів;

– аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  35 календарних днів.

 

Крок аукціону для:

          – аукціону з умовами –  19500.00 грн;

– аукціону із зниженням стартової ціни –  9750.00 грн;

– аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9750.00 грн.

 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2Comments are closed.