«Чернівецький міський голова, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 р. № 117/4, повідомляє про проведення о 15.00 год. 19 березня 2021 року в каб. 202 в приміщенні Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Центральна площа, 1), конкурсу на посаду директора Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота», який знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 18). « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.04.2021


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Основними завданнями Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота»: виявлення громадян, що потребують соціальних послуг; формування електронної бази даних таких громадян; визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг; забезпечення якісного надання соціальних послуг; уста-новлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг.

Умови матеріального забезпечення директора Чернівецького комуналь-ного територіального центру соціального обслуговування «Турбота» визна-чені постановою Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р. та на-казом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охо-рони здоров’я України № 308/519 від 05.10.2005 року.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зміщення вакантної посади директора Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота» встановлюються кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:
– заяву про участь у конкурсі за формою (відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 року № 117/4);
– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвід-чують досвід роботи;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– мотиваційний лист, складений у довільній формі;
– довідку про відсутність судимості;
– перспективний план розвитку Чернівецького комунального тери-торіального центру соціального обслуговування «Турбота» (до 20 сторінок);
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 року № 117/4).
Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.
Відділ з питань кадрової роботи міської ради приймає документи за описом, копію якого надає претенденту.
За достовірність інформації, викладеної в поданих документах, відпо-відає претендент особисто.
Зазначені документи подаються або надсилаються на електронну ад-реси відділу з питань кадрової роботи Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Центральна площа, 1, відділ з питань кадрової роботи, каб. 304, Стецюк Л.М., тел. 57-59-13; kadry2@rada.cv.ua) з 25 лютого по 11 березня 2021 року.
Кандидати допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші норма-тивно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг); представляють презентацію (викладеною дер-жавною мовою) перспективного плану розвитку Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота» (до 20 сторінок).Comments are closed.