«Чернівецький міський голова, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 р. № 117/4, повідомляє про проведення о 15.00 год. 19 березня 2021 року в каб. 202 в приміщенні Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Центральна площа, 1), конкурсу на посаду директора Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота», який знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 18). « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.01.2022


Аварійні телефони оперативних служб
Інспекція з паркування
Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Основними завданнями Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота»: виявлення громадян, що потребують соціальних послуг; формування електронної бази даних таких громадян; визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг; забезпечення якісного надання соціальних послуг; уста-новлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг.

Умови матеріального забезпечення директора Чернівецького комуналь-ного територіального центру соціального обслуговування «Турбота» визна-чені постановою Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р. та на-казом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охо-рони здоров’я України № 308/519 від 05.10.2005 року.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зміщення вакантної посади директора Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота» встановлюються кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:
– заяву про участь у конкурсі за формою (відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 року № 117/4);
– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвід-чують досвід роботи;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– мотиваційний лист, складений у довільній формі;
– довідку про відсутність судимості;
– перспективний план розвитку Чернівецького комунального тери-торіального центру соціального обслуговування «Турбота» (до 20 сторінок);
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 року № 117/4).
Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.
Відділ з питань кадрової роботи міської ради приймає документи за описом, копію якого надає претенденту.
За достовірність інформації, викладеної в поданих документах, відпо-відає претендент особисто.
Зазначені документи подаються або надсилаються на електронну ад-реси відділу з питань кадрової роботи Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Центральна площа, 1, відділ з питань кадрової роботи, каб. 304, Стецюк Л.М., тел. 57-59-13; kadry2@rada.cv.ua) з 25 лютого по 11 березня 2021 року.
Кандидати допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші норма-тивно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг); представляють презентацію (викладеною дер-жавною мовою) перспективного плану розвитку Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування «Турбота» (до 20 сторінок).Comments are closed.