Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям з 01.07.2020 р. змінено « Офіційний портал Чернівецької міської ради
26.11.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р.   № 632 « Деякі питання виплати державної соціальної допомоги » з 1 липня 2020 р. змінено умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям, відповідно до яких значно звужено коло осіб, які мають право на призначення даного виду допомоги.

Так,  допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

 • у складі сім`ї є працездатні особи, які не працювали, не проходили військової служби, не проводили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою, здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

          Допомога на дітей одиноким матерям в даному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

 • сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
 • доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
 • доглядали за дітьми, які потребують догляду протягом часу визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення 6-ти річного віку;
 • доглядали за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу ( інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали важку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності;
 • доглядали за особою з інвалідністю I групи;
 • доглядали за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного захворювання;
 • доглядали за особою з інвалідністю  віком до 18 років;
 • доглядали за особами, які досягли 80-річного віку;
 • надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.
 • особи, які входять до складу сім`ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири(будинку), транспортного засобу(механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги(крім медичних, освітніх, житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово- комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. грн.;
 • у власності сім`ї є друга квартира(будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
 • у власності сім`ї є більше як один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа); При цьому не враховуються транспортні засоби, які отримано безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, в тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу.

     Якщо у складі сім`ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких)  не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом 3-х місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей призначається:

не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

 • у складі сім`ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду;
 • відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім`ї.

       Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов на наступний строк призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги;

на один шестимісячний період, якщо сім`я є багатодітною і звернулася за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у липні-грудні 2020 року.

         Якщо непрацююча працездатна особа працевлаштувалася або забезпечила себе роботою самостійно у шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям, до сукупного доходу сім`ї при призначенні  такої допомоги на наступний строк враховується тільки 50 відсотків отриманої заробітної плати (грошового забезпечення) або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово під час наступного звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

         Кожним наступним зверненням вважається повторне подання заяви та декларації у строк, який не перевищує шести календарних місяців після припинення виплати раніше призначеної допомоги.

         Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в

центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям не

 

працевлаштування, розмір допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний – на 75 відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.

 Comments are closed.