Повідомлення про початок процедури громадського слухання проекту містобудівної документації «Коригування генерального плану міста Чернівців» « Офіційний портал Чернівецької міської ради
02.04.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
26 квітня 2013 року о 15 годині в залі Центрального Палацу культури міста Чернівців за адресою: Театральна площа, 5, відбудуться громадські слухання проекту містобудівної документації «Коригування генерального плану міста Чернівців».

Проект розроблений Державним підприємством Державний проектний інститут проектування міст «Містопроект» (м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 71) на замовлення Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (директор Ніконов В.М. вулиця Б.Хмельницького, 64-А тел. 55-38-08) на підставі рішення міської ради VІ скликання від 27.10.2011р. №325 «Про коригування генерального плану міста Чернівців, затвердженого рішенням 26 сесії Чернівецької міської ради IV скликання від 04.11.2004 року №562»

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту, можна ознайомитись в управлінні містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради за адресою: вул. Б.Хмельницького, 64-А, кабінет 302 (тел. 55-09-27, 55-58-83) у понеділок та четвер з 15 до 18 години до 26 квітня 2013 року з дня першого опублікування цього повідомлення.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради до 26 квітня 2013 року з дня першого опублікування цього повідомлення.
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій заступник директора, начальник управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, головний архітектор міста – Гомонович Сергій Степанович.

Інформація про прогнозовані правові, економічні та екологічні наслідки щодо розробленого проекту містобудівної документації «Коригування генерального плану міста Чернівців»

Проект містобудівної документації «Коригування генерального плану міста Чернівців» розроблено на замовлення департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради на підставі рішення міської ради VI скликання від 27.10.2011р. №325 «Про коригування генерального плану міста Чернівців, затвердженого рішенням 26 сесії Чернівецької міської ради IV скликання від 04.11.2004 року №562»  у відповідності з вимогами Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про місцеве самоврядування в Україні» ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б. 1-3-97 «Склад, зміст, порядок, розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів» з метою уточнення основних напрямків розвитку міста.

Попередній генплан, затверджений в 2004р., передбачав збереження та розвиток виробничого потенціалу міста, значний приріст чисельності населення, великі об’єми житлового та громадського будівництва і освоєння нових територій для містобудівних потреб. Затяжна криза зупинили інтенсивний ріст міста і заставили переглянути основи його подальшого функціонування.

До таких основ в першу чергу відноситься сфера економічної діяльності, яка зазнала значних втрат і змін – більшість крупних виробничих підприємств на грані банкрутства або припинили свою діяльність, на незадіяних і розпроданих виробничих площах виникла велика кількість дрібних приватних фірм, переважно торгово-складського призначення. Такі процеси привели до зміни пріоритетів економічної діяльності, які змістились у невиробничу сферу.

Банкрутство підприємств привело до необхідності перегляду функціонального використання територій міста, закладеного попереднім генпланом. Крім цього, за останні десятиліття значно інтенсифікувались процеси урбанізації на територіях сільських рад, які прилягають до міста, що вимагає розгляду питань планування території на стадії містобудівного проектування (генплану) в межах містобудівної системи, яка активно формується в  даний час.

Вищеперераховані фактори, пов’язані із змінами функціонального використання території, зумовлюють необхідність перегляду елементів інженерно-транспортної інфраструктури, яка повинна забезпечувати   місто і містобудівну систему.

Дана робота включає матеріали генплану в межах міста, які враховують планувальні рішення по населених пунктах містобудівної системи згідно їх генпланів.

В балансових розрахунках системи інженерного забезпечення враховані потреби всіх населених пунктів містобудівної системи.

Враховуючи неможливість достовірного прогнозу – в нестабільних умовах перехідного періоду ряду кількісних показників розвитку міста (чисельність населення, об’єми інвестицій та будівництва, тощо) в генеральному плані їх параметри визначені за критерієм наявності територіальних ресурсів і розглядаються як максимально можливі порогові величини перспективного стану міста (містобудівної системи) без встановлення конкретного часового періоду їх реалізації, а також приводяться найбільш імовірні їх значення за експертною оцінкою існуючих тенденцій .

Коригування генерального плану обумовлене необхідністю безперервного планування використання територій міста.

Окремі розділи проекту, які не підлягають суттєвому корегуванню, прийняті за основу з матеріалів генерального плану, затвердженого у 2004 році. До них відносяться розділи: „Природні умови”, „Коротка історична довідка”, „Місто в системі розселення”. Інші розділи, які визначають перспективи економічно та територіального розвитку міста, а також пов’язаного з ними розвитку інженерної інфраструктури та транспорту, відкореговані в залежності від тих змін, що відбулися на місцевому рівні та в Державі в цілому (Законодавча база), аналізу існуючої ситуації (опорний план), а також тенденцій щодо динаміки чисельності населення, демографічного складу, тощо.

Відкорегований генеральний план передбачає соціально-економічний та територіальний розвиток міста на період до 2032 року з виділенням першочергових  заходів  щодо його реалізації  на  5 років.

Генплан базується на:
– даних державної і відомчої статистичної звітності, даних перепису населення;
– результатах аналізу розвитку народногосподарського комплексу міста, соціально-економічних процесів, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, даних про житлове господарство;
– даних про історико-архітектурну спадщину (історико-архітектурний опорний план);
– даних про природні умови та санітарно-екологічну характеристику міста;
– аналізі реалізації діючого генплану.Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *