Порядок призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям « Офіційний портал Чернівецької міської ради
23.09.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї – визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться дло основних соціальних і домографічних груп населення.
Право сім’ї на даний вид допомоги залежить не тільки від доходів, а й від майнового становища, працевлаштування працездатних членів сім’ї, інших факторів.
Порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 №250 із змінами та доповненнями.
Для призначення допомоги уповноваженому представнику сім’ї необхідно звернутись в структурний підрозділ органу спеціального захисту населення за місцем проживання з необхідними документами, а саме:
• заявою встановленого зразка, затвердженого Мінсоцполітики;
• паспортом або іншим документом, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;
• довідкою про склад сім’ї;
• декларацією про доходи та майно осіб, що входять до складу сім’ї (заповняється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
• довідкою про наявність та розмір земельної ділянки (паю).
Допомога призначається на пів року. Для призначення допомоги на наступний строк уповноважений представник сім’ї повинен подати заяву та декларацію про доходи і майно. Довідка про склад сім’ї поновлюється у разі, якщо відбулися зміни у складі сім’ї або у разі, якщо між поданням заяви на призначенням допомоги та наступний строк та припинення виплати раніше призначенної допомоги минуло більше календарного місяця.
Розмір допомоги- це різниця між рівнем прожиткового мінімуму для сім’ї
(встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методкою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої Мінпраці, Мінекономіки, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоді.
До складу сім’ї при визначенні права на допомогу включаються:
– чоловік, дружина,
– рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до 18-ти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації до досягнення ними 23-річного віку і які не мають власних сімей;
– неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ груп або інвалідами І групи і проживають з батьками;
– непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
– особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом І групи і здійснює догляд за ним;
– жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають в шлюбі, але мають спільних дітей.
До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному забезпеченні.
Розміри прожиткового мінімуму, які враховуються при призначенні даного виду допомоги наступні:
– для осіб працездатного віку – 370,02 грн.
– для осіб,я кі втратили працездатність та інвалідів – 1373 грн.
– для дітей віком до 6 років – 1268,20 грн.
– для дітей віком від 6 до 18 років – 1581 грн.
– для дітей від 18 років до 23 років (за умови навчання за денною формою навчання) – 1497,70 грн.
Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень прожиткового мінімуму збільшується на 20%.
Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпечених сімей, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, уповноваженим), що не перебуває в шлюбі і запис про батька (матір) цієї дитини у книзі реєстрації народжень проводиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є івалідами І та ІІ групи – на 20%.
Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку другої групи – трьох розмірів прожиткового мінімуму та третьої групи – чотирьох розмірів прожиткового мінімуму.
У призначенні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може припинена з наступних причин:
– працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;
– під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно;
– особи, які входять до складу малозабзпеченої сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобі (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;
– у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м. на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м. на сім’ю, чи більше одного транспортного засобу (механізму).
За наявності вищезазначених обставин державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішення комісії у разі, коли:
– у складі сім’ї є особа з інвалідністю;
– у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховується троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою начання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
– неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного чи кількох членів сім’ї.
Рішення про призначення допомоги при таких осбставинах приймається на підставі результату обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї, що звернулась за призначенням допомоги.Comments are closed.