Порядок створення ОСББ, перевибори управителя та оформлення претензій споживачів житлово-комунальних послуг « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.04.2021


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про захист прав споживачів» унормовано, що споживач житлово-комунальних послуг, який регулярно сплачує за житлово-комунальні послуги, але не отримує їх, має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг.

Для того, щоб засвідчити факт ненадання послуг, потрібно скласти у письмовій формі відповідний акт. Без таких актів у кожному конкретному випадку усі претензії до виконавця послуг є безпідставними. Або, коли споживач у суді заявляє про те, що послуги йому не надавалися – він повинен це чимось довести. Чинним законодавством визначено порядок складання актів-претензій та їх подання виконавцеві послуг (управителю). І тільки такі претензії будуть прийняті цими особами або судом у якості доказів.

Варто знати також, що надання житлово-комунальних послуг здійснюється на підставі договорів про надання таких послуг, та які укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими Законом державними органами, у порядку передбаченому Законом України Про житлово-комунальні послуги.

Споживач також має право звернутися до відповідних уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком.

Що таке акт-претензія?

Акт-претензія — це документ встановленої форми, що складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем при перерві в наданні житлово-комунальних послуг, їх ненаданні або наданні не в повному обсязі, та який є підставою для вирішення питань щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надання споживачу обґрунтованої письмової відмови чи здійснення перерахунку суми оплати за них.

Якими нормативно-правовими актами регулюється?

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі Закон) споживач має право одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами укладених договорів.

Порядок надання послуги з управління багатоквартирним будинком визначається Правилами надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712.

Проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі врегульовано Порядком здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 482 (далі Порядок № 482).

Механізм проведення перевірки відповідності якості надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами в частині надання послуг з вивезення побутових відходів  та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, що передбачені договором про надання відповідних послуг, з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до кількості та якості і вжиття заходів до забезпечення надійності та безпеки під час надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком, визначений у Порядку проведення перевірки якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145(далі Порядок № 1145).

Як скласти акт-претензію?

Форми акту-претензії є визначеними та затверджені додатками до згаданих Порядків.

Порядок оформлення та подачі претензії врегульовані статтями 27, 28 Закону.

Споживач для складення та підписання акта-претензії має право викликати представника виконавця комунальної послуги або управителя багатоквартирного будинку в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідних послуг, з претензією про невідповідність кількісних та/або якісних показників послуг.

У зверненні обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові, місце фактичного проживання споживача, а також найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги.

Звернення споживача обов’язково реєструється виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку в журналі реєстрації заявок споживачів, причому виконавець чи управитель або їхній представник повинні з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

У разі неприбуття представника виконавця (управителя) в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписано споживачем та не менш як двома іншими споживачами відповідної послуги, які проживають у сусідніх будівлях (у приміщеннях – у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку). Акт-претензія надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом.

До акту-претензії варто додати фотофіксацію доказів ненадання або надання послуг не в повному обсязі, і зіслатися на них в тексті акту.

 

Що робити після складання акту-претензії

Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця комунальної послуги (управителя) у журналі реєстрації актів-претензій, форма і наявність яких передбачені Порядками.

Акт-претензія складається у двох примірниках і підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку(їхніми представниками). Один примірник акта-претензії передається споживачеві, другий – зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком.

У разі коли за результатами проведення перевірки споживач та виконавець комунальних послуги або управитель багатоквартирного будинку не дійшли згоди щодо наявності (відсутності) факту невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком умовам або параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, та/або причин виникнення таких порушень або невідповідності, акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Результати перевірки якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надає споживачу обґрунтовану письмову відмову.

У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Дата, з якої вважається, що комунальні послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком надаються з порушенням вимог до їх якості, зазначається в акті-претензії.

Період порушення якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком вважається припиненим з дати встановлення факту відновлення надання виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку надання послуг належної якості та/або доведення інформації про це виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку до відома споживача у спосіб, визначений договором про надання відповідних послуг, чи за погодженням із споживачем.

У разі прийняття виконавцем комунальної послуги рішення про задоволення акту-претензії, перерахунок ненаданої, наданої неналежної якості послуги проводиться наступного місяця з дати отримання ним акта-претензії.

Як оскаржити відмову у задоволенні претензії?

У випадку отримання офіційної відмови у задоволенні претензій за результатами надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком, ви маєте право оскаржити дане рішення у судовому порядку. Основою доказової бази у справі слугуватимуть договір про надання відповідних послуг та належним чином складений акт-претензія, тому необхідно відповідально ставитися до його складання.

Окрім того, мешканці можуть переобрати управителя. Детальну інструкцію можна завантажти за посиланням.

Якщо ви тільки думаєте над створенням свого ОСББ, обов’язково ознайомтесь з покроковою інстуркцією за цим посиланням.Comments are closed.