Порядок створення ОСББ, перевибори управителя та оформлення претензій споживачів житлово-комунальних послуг « Офіційний портал Чернівецької міської ради
04.12.2021


Аварійні телефони оперативних служб
Інспекція з паркування
Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про захист прав споживачів» унормовано, що споживач житлово-комунальних послуг, який регулярно сплачує за житлово-комунальні послуги, але не отримує їх, має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг.

Для того, щоб засвідчити факт ненадання послуг, потрібно скласти у письмовій формі відповідний акт. Без таких актів у кожному конкретному випадку усі претензії до виконавця послуг є безпідставними. Або, коли споживач у суді заявляє про те, що послуги йому не надавалися – він повинен це чимось довести. Чинним законодавством визначено порядок складання актів-претензій та їх подання виконавцеві послуг (управителю). І тільки такі претензії будуть прийняті цими особами або судом у якості доказів.

Варто знати також, що надання житлово-комунальних послуг здійснюється на підставі договорів про надання таких послуг, та які укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими Законом державними органами, у порядку передбаченому Законом України Про житлово-комунальні послуги.

Споживач також має право звернутися до відповідних уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком.

Що таке акт-претензія?

Акт-претензія — це документ встановленої форми, що складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем при перерві в наданні житлово-комунальних послуг, їх ненаданні або наданні не в повному обсязі, та який є підставою для вирішення питань щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надання споживачу обґрунтованої письмової відмови чи здійснення перерахунку суми оплати за них.

Якими нормативно-правовими актами регулюється?

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі Закон) споживач має право одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами укладених договорів.

Порядок надання послуги з управління багатоквартирним будинком визначається Правилами надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712.

Проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі врегульовано Порядком здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 482 (далі Порядок № 482).

Механізм проведення перевірки відповідності якості надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами в частині надання послуг з вивезення побутових відходів  та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, що передбачені договором про надання відповідних послуг, з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до кількості та якості і вжиття заходів до забезпечення надійності та безпеки під час надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком, визначений у Порядку проведення перевірки якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145(далі Порядок № 1145).

Як скласти акт-претензію?

Форми акту-претензії є визначеними та затверджені додатками до згаданих Порядків.

Порядок оформлення та подачі претензії врегульовані статтями 27, 28 Закону.

Споживач для складення та підписання акта-претензії має право викликати представника виконавця комунальної послуги або управителя багатоквартирного будинку в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідних послуг, з претензією про невідповідність кількісних та/або якісних показників послуг.

У зверненні обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові, місце фактичного проживання споживача, а також найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги.

Звернення споживача обов’язково реєструється виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку в журналі реєстрації заявок споживачів, причому виконавець чи управитель або їхній представник повинні з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

У разі неприбуття представника виконавця (управителя) в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписано споживачем та не менш як двома іншими споживачами відповідної послуги, які проживають у сусідніх будівлях (у приміщеннях – у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку). Акт-претензія надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом.

До акту-претензії варто додати фотофіксацію доказів ненадання або надання послуг не в повному обсязі, і зіслатися на них в тексті акту.

 

Що робити після складання акту-претензії

Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця комунальної послуги (управителя) у журналі реєстрації актів-претензій, форма і наявність яких передбачені Порядками.

Акт-претензія складається у двох примірниках і підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку(їхніми представниками). Один примірник акта-претензії передається споживачеві, другий – зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком.

У разі коли за результатами проведення перевірки споживач та виконавець комунальних послуги або управитель багатоквартирного будинку не дійшли згоди щодо наявності (відсутності) факту невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком умовам або параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, та/або причин виникнення таких порушень або невідповідності, акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Результати перевірки якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надає споживачу обґрунтовану письмову відмову.

У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Дата, з якої вважається, що комунальні послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком надаються з порушенням вимог до їх якості, зазначається в акті-претензії.

Період порушення якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком вважається припиненим з дати встановлення факту відновлення надання виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку надання послуг належної якості та/або доведення інформації про це виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку до відома споживача у спосіб, визначений договором про надання відповідних послуг, чи за погодженням із споживачем.

У разі прийняття виконавцем комунальної послуги рішення про задоволення акту-претензії, перерахунок ненаданої, наданої неналежної якості послуги проводиться наступного місяця з дати отримання ним акта-претензії.

Як оскаржити відмову у задоволенні претензії?

У випадку отримання офіційної відмови у задоволенні претензій за результатами надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком, ви маєте право оскаржити дане рішення у судовому порядку. Основою доказової бази у справі слугуватимуть договір про надання відповідних послуг та належним чином складений акт-претензія, тому необхідно відповідально ставитися до його складання.

Окрім того, мешканці можуть переобрати управителя. Детальну інструкцію можна завантажти за посиланням.

Якщо ви тільки думаєте над створенням свого ОСББ, обов’язково ознайомтесь з покроковою інстуркцією за цим посиланням.Comments are closed.