Міжнародний конкурсний відбір з визначення консультанта з розробки ТЕО у впровадженні Проекту «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія 2 та 3» « Офіційний портал Чернівецької міської ради
16.09.2019Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці

  Інформація щодо оголошення про проведення попереднього кваліфікаційного відбору в рамках міжнародного конкурсного відбору з визначення консультанта з розробки ТЕО у впровадженні Проекту «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія 2 та 3»

24 червня 2019 р.

Чернівецька міська рада (Замовник) має намір залучити консультанта з відповідним міжнародним досвідом у підготовці та реалізації Проекту «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія 2 та 3»

 

Консультаційні послуги,

Проект муніципального водного господарства (м. Чернівці)

Попередній кваліфікаційний відбір

 

Кінцевий термін: 25 липня 2019 р.

Країна: Україна

Номер закупівлі: KfW503954 – Реєстраційний номер BMZ: 201365899 (Стадія 2) 201565332 (Стадія 3)

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2 та 3

 

Запитувані послуги:

 • Оновлення Дослідження здійсненності проекту Стадії 2 та Дослідження здійсненності проекту Стадії 3;
 • Окремі ТЕО (в т.ч. усі вишукування та обстеження, які вимагаються діючим законодавством України) для Стадії 2 та Стадії 3, а також їхнє подальше схвалення Державною екпертизою України;
 • Розробка концепції та дослідження здійсненності про під’єднання об’єднаних громад навколо міста Чернівці до водопровідної магістралі. Цей проект має класифікуватися як окремий від існуючих кредитних проектів та має фінансуватися за наявності грантових коштів;
 • Опційна послуга – Детальний проект (в т.ч. усі вишукування, обстеження та План управління навколишнім та соціальним середовищем (ESMP) у повній відповідності з діючим законодавством України), підготовка Тендерних документів (в т.ч. документів для Стадії П та Стадії Р) Стадії 2 та Стадії 3, а також
 • Опційна послуга – Нагляд за будівництвом для Стадії 2 та Стадії 3

Публікація щодо попереднього кваліфікаційного відбору на сайті агентства Німецька торгівля та інвестиції – товариство з обмеженою відповідальністю  з зовнішньоекономічної діяльності  та маркетингу

Посилання: https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-tenders,t=consulting-services-municipal-water-infrastructure-chernivtsi,did=2319776.html

 

Information on Announcement of the Prequalification in the Framework of the International Competitive Binding for Definition of the Consultant for Development of the TEOs within the Project Implementation “Municipal Water Infrastructure Project Chernivtsi, Phase 2 and 3”

Jun 24, 2019

Chernivtsi City Council (Employer) intends to involve a consultant with the concerned international experience in preparation and implementation of the Project “Municipal Water Infrastructure Project Chernivtsi, Phase 2 and 3”

 

Consulting Services,

Municipal Water Infrastructure (Chernivtsi)

Prequalification

Deadline: Jul 25, 2019

Country: Ukraine

Ref: KfW503954 – BMZ-No: 201365899 (Phase 2) 201565332 (Phase 3)

Municipal Water Infrastructure Project Chernivtsi, Phase 2 and 3

Requested Services:

 • Update of Feasibility Study for Phase 2 and Feasibility Study for Phase 3
 • Separate TEOs (including all surveys and inspections required by the standing Ukrainian law) for Phase 2 and Phase 3 and their subsequent approval by the Ukrainian State Expertise
 • Elaboration of a concept and a feasibility study on the connection of the amalgamated communities around Chernivtsi to the water main. This project shall be treated as a separate one from the existing loan projects and shall be financed upon the availability of the grant funds
 • Optional Service – Detailed Design (including all surveys, inspections, and ESMP) in full accordance with the standing Ukrainian law, preparation of Tender Documents (including Stage P and Stage R documents) Phase 2 and Phase 3 and
 • Optional Service – Construction Supervision Phase 2 and Phase 3

The Prequalification Publication is at the website of Germany Trade and Investment (GTAI) Agency being a Limited Liability Company for External-Economic Activities and Marketing

Link: https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-tenders,t=consulting-services-municipal-water-infrastructure-chernivtsi,did=2319776.html

 

2019.06.21_PQ_Chernivtsi_Announcement UA

2019.06.21_PQ_Chernivtsi_Announcement EN

Повідомлення про результати попереднього кваліфікаційного відбору в рамках міжнародного

конкурсного відбору з визначення консультанта з розробки ТЕО у впровадженні Проекту «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія 2 та 3»

 

Консультаційні послуги, Муніципальне водне господарство (Чернівці)                                      21.08.2019

Результат попереднього кваліфікаційного відбору

Країна:                                                     Україна

Пос.: KfW503954 – Реєстраційний номер BMZ-No. 201365899 (Стадія 2), 201565332 (Стадія 3)

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2 та З

Запитувані послуги:

 • Оновлення Дослідження здійсненності проекту Стадії 2 та Дослідження здійсненності проекту Стадії 3

 

 • Окремі ТЕО (в т. ч. усі вишукування та обстеження, які вимагаються діючим законодавством України) для Стадії 2 та Стадії 3, а також їхнє подальше схвалення Державною експертизою України

 

 • Розробка концепції та дослідження здійсненності про під’єднання об’єднаних громад навколо міста Чернівці до водопровідної магістралі. Цей проект має класифікуватися як окремий від існуючих кредитних проектів та має фінансуватися за наявності грантових коштів

 

 • Опційна послуга – Детальний проект (в т. ч. усі вишукування, обстеження та План управління

навколишнім та соціальним середовищем (ESMP) у повній відповідності з діючим з законодавством України),

підготовка Тендерних документів (в т. ч. документів для Стадії П та Стадії Р) Стадії 2 та Стадії 3, а також

 • Опційна послуга – Нагляд за будівництвом Стадії 2 та Стадії 3.

Публікація попередньо відібраних заявників

Дата публікації повідомлення про попередню кваліфікацію на веб-сайті GTAI: 24/06/2019

Список та назви попередньо кваліфікованих заявників наведені нижче (в алфавітному порядку):

 

 1. COWI A/S, Данія (Головний); Ukrainian Technology Alliance (UTA), Шотландія (Субконсультант);

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), Україна (Субконсультант); Корпорація «Енергоресурс-інвест», Україна (Субконсультант)

 1. Fichtner Water & Transportation GmbH, Німеччина (Головний); ТОВ «СДМ Інжиніринг Україна», Україна (Субконсультант)
 2. Kocks Consult GmbH, Німеччина (Головний); Decon International GmbH, Німеччина (асоційоване ТО); ТОВ «ЕКО-КОНСУЛТИНГ», Україна (Субконсультант); ТОВ «Інститут будівництва» Інженерної академії України, Україна (Субконсультант)

 

Публікація повідомлення про результати попереднього кваліфікаційного відбору на сайті агентства Німецька торгівля та інвестиції – товариство з обмеженою відповідальністю з зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу

Посилання : https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-tenders,t=consulting-services-municipal-water-infrastructure-chernivtsi,did=2319776.htmlComments are closed.