Інформація Чернівецької міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.04.2021


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Мета проведення робіт: проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, які пропонуються для продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону.

Дані про земельні ділянки:

  1.  Землі житлової та громадської забудови. Продаж земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), площа земельної ділянки – 0,0500га, місце розташування: м.Чернівці, провул.Нагірний,6. Кадастровий номер 7310136300:02:001:0068;
  2. землі житлової та громадської забудови. Продаж земельної ділянки у власність для будівництва багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), площа земельної ділянки – 0,2000га, місце розташування: м.Чернівці, 2 провул.Набережний,14. Кадастровий номер 7310136900:40:006:0043.
  3. Термін виконання робіт до 10 (десяти) календарних днів.

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією та інформацією про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, складених за останні 24 місяці.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиції щодо умов оплати надати по кожній земельній ділянці окремо – відповідно до калькуляції витрат, а саме: протокол погодження договірної ціни на виконання робіт та кошторис на виконання робіт.

Приймання заяв припиняється за 5 (п’ять) робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності конкурсної пропозиції та наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців належать:

а) заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання  робіт із оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради 26.04.2018 №1260;

б) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

в) згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради 26.04.2018 №1260;

г) копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

д) копія(ї) ліцензії(й), сертифікату;

є) копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента;

и) проєкт завдання на виконання послуг у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Строк подання конкурсної документації: до 08 квітня 2021 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, вул.Б.Хмельницького,64-А, м.Чернівці, 58008.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 16.04.2021р. в приміщенні департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (вул.Б.Хмельницького 64-А), в каб. № 201 о 10:00.

Додаткова інформація за телефоном:

(0372) 55-38-08

(0372) 52-57-86

 Comments are closed.