Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад « Офіційний портал Чернівецької міської ради
20.01.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
«Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місце-вого самоврядування», повідомляємо про проведення о 8.30 год. 15 лютого 2019 року в каб. № 202 в приміщенні Чернівецької міської ради (м. Чернів-ці, Центральна площа, 1), конкурсу на заміщення вакантних посад:

– начальника управління контролю за благоустроєм міста міської ради;

– заступника начальника управління, начальника інспекції з благо-устрою управління контролю за благоустроєм міста міської ради;

– головного спеціаліста інспекції з благоустрою управління контролю за благоустроєм міста міської ради (13 посад);

– провідного спеціаліста інспекції з благоустрою управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради;

– спеціаліста І категорії інспекції з благоустрою управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради (2 посади);

– заступника начальника управління, начальника інспекції з парку-вання управління контролю за благоустроєм міста міської ради, інспектора з паркування;

– провідного спеціаліста інспекції з паркування управління контролю за благоустроєм міста міської ради, інспектора з паркування (3 посади)» .

Кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду:

– начальника управління контролю за благоустроєм міста міської ради: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

– заступника начальника управління, начальника інспекції з благо-устрою управління контролю за благоустроєм міста міської ради: грома-дянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

– головного спеціаліста інспекції з благоустрою управління контролю за благоустроєм міста міської ради: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 2 років чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

– провідного спеціаліста інспекції з благоустрою управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років;

– спеціаліста І категорії інспекції з благоустрою управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради: громадянство України, освіта: базова вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

– заступника начальника управління, начальника інспекції з парку-вання управління контролю за благоустроєм міста міської ради, інспек-тора з паркування: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфі-каційним рівнем спеціаліста, магістра (правознавство), стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керів-них посадах не менше 3 років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

– провідного спеціаліста інспекції з паркування управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради, інспектора з паркування: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-аліста, магістра (правознавство), стаж роботи за фахом на службі в органах міс-цевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– 1 фотокартку розміром 3 х 4 см.;

– документи про освіту;

– інформацію про заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

– паспорт громадянина України;

– довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

– письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– копію трудової книжки.

Кандидати допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого само-врядування», «Про запобігання корупції», інших законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково.

Заяви приймаються до 10 лютого 2019 року за адресою: м. Чернівці,

Центральна площа, 1, відділ з питань кадрової роботи, каб. 305, тел. 52-51-00.Comments are closed.