24.06.2019Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці

«Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місце-вого самоврядування», повідомляємо про проведення о 8.30 год. 15 лютого 2019 року в каб. № 202 в приміщенні Чернівецької міської ради (м. Чернів-ці, Центральна площа, 1), конкурсу на заміщення вакантних посад:

– начальника управління контролю за благоустроєм міста міської ради;

– заступника начальника управління, начальника інспекції з благо-устрою управління контролю за благоустроєм міста міської ради;

– головного спеціаліста інспекції з благоустрою управління контролю за благоустроєм міста міської ради (13 посад);

– провідного спеціаліста інспекції з благоустрою управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради;

– спеціаліста І категорії інспекції з благоустрою управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради (2 посади);

– заступника начальника управління, начальника інспекції з парку-вання управління контролю за благоустроєм міста міської ради, інспектора з паркування;

– провідного спеціаліста інспекції з паркування управління контролю за благоустроєм міста міської ради, інспектора з паркування (3 посади)» .

Кваліфікаційні умови до кандидатів на посаду:

– начальника управління контролю за благоустроєм міста міської ради: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

– заступника начальника управління, начальника інспекції з благо-устрою управління контролю за благоустроєм міста міської ради: грома-дянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

– головного спеціаліста інспекції з благоустрою управління контролю за благоустроєм міста міської ради: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 2 років чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

– провідного спеціаліста інспекції з благоустрою управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років;

– спеціаліста І категорії інспекції з благоустрою управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради: громадянство України, освіта: базова вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

– заступника начальника управління, начальника інспекції з парку-вання управління контролю за благоустроєм міста міської ради, інспек-тора з паркування: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфі-каційним рівнем спеціаліста, магістра (правознавство), стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керів-них посадах не менше 3 років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

– провідного спеціаліста інспекції з паркування управління контро-лю за благоустроєм міста міської ради, інспектора з паркування: громадянство України, освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-аліста, магістра (правознавство), стаж роботи за фахом на службі в органах міс-цевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

– заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

– 1 фотокартку розміром 3 х 4 см.;

– документи про освіту;

– інформацію про заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

– паспорт громадянина України;

– довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

– письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– копію трудової книжки.

Кандидати допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого само-врядування», «Про запобігання корупції», інших законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково.

Заяви приймаються до 10 лютого 2019 року за адресою: м. Чернівці,

Центральна площа, 1, відділ з питань кадрової роботи, каб. 305, тел. 52-51-00.Comments are closed.