«Чернівецький міський голова, відповідно до рішення міської ради від 30.03.2021 року № 152, повідомляє про проведення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти: – Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 3 Черніве-цької міської ради (юридична адреса:58003, м. Чернівці, вул. Герцена, 36); – Чернівецької спеціалізованої школи І-Ш ступенів № 6 фізико-математичного профілю Чернівецької міської ради (юридична адреса:58013, м. Чернівці, вул. Комарова, 26-в); – Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 20 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58018, м. Чернівці, вул. Глібова, 12); – Чернівецької спеціалізованої школи «Освітні ресурси та техноло-гічний тренінг» І-Ш ступенів № 41 з вивченням єврейського етнокуль-турного компонента Чернівецької міської ради (юридична адреса:58000, м. Чернівці, вул. Шкільна, 2)/ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.01.2022


Аварійні телефони оперативних служб
Інспекція з паркування
Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
«Чернівецький міський голова, відповідно до рішення міської ради від 30.03.2021 року № 152, повідомляє про проведення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти: – Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 3 Черніве-цької міської ради (юридична адреса:58003, м. Чернівці, вул. Герцена, 36); – Чернівецької спеціалізованої школи І-Ш ступенів № 6 фізико-математичного профілю Чернівецької міської ради (юридична адреса:58013, м. Чернівці, вул. Комарова, 26-в); – Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 20 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58018, м. Чернівці, вул. Глібова, 12); – Чернівецької спеціалізованої школи «Освітні ресурси та техноло-гічний тренінг» І-Ш ступенів № 41 з вивченням єврейського етнокуль-турного компонента Чернівецької міської ради (юридична адреса:58000, м. Чернівці, вул. Шкільна, 2)/

Умови оплати праці керівників закладів загальної середньої освіти пе-редбачені наказом Міністерства освіти і науки  від 21.09.2005 року  № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних роз-рядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (з змінами).

Складовими оплати праці є:

  • посадовий оклад;
  • підвищення посадового окладу в розмірі 10% згідно з постановою КМУ від 11.01.2018 р. № 22 «Про підвищення оплати праці    педагогічним працівникам»;
  • надбавка за вислугу років від 10% до 30%;
  • надбавка за престижність праці від 5% до 30% згідно з постановою КМУ від 11.01.2018року №23 «Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України»;
  • надбавка за високі досягнення в праці до 50% .

Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Чернівецької територіальної громади встановлю-ються кваліфікаційні умови до кандидатів на посади: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

         Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

         – заяву про участь у конкурсі за  визначеною формою;

– згоду на обробку персональних даних відповідно Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України.

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліст);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання.

– довідку про відсутність судимості;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатрич-ного огляду.

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи подаються особисто. Заяви  приймаються  20 ка-лендарних днів (з 01 липня по 20 липня 2021 року) з дня опублікування  оголошення за адресою: м. Чернівці, Центральна площа, 1, відділ з питань кадрової роботи, каб. 304, тел. 575913, Стецюк Л.М., kadry2@rada.cv.ua).

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія: перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам та приймає рішення про допущення або недопущення до участі у конкурсі.

Оприлюднює на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати) та інформацію про трудову діяльність згідно резюме або автобіографії кандидата, з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».

Управління освіти Чернівецької міської ради організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

           Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту», яке проводиться шляхом письмового тестування, відповідно до Примірного переліку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективно-го плану розвитку закладу загальної середньої освіти (до 20 сторінок), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробовування.

Конкурс проводиться у два етапи: І етап – тестування та вирішення ситуаційних завдань;  ІІ етап – публічна презентація перспективного плану розвитку загальної середньої освіти.

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник управління освіти міської ради, за погодженням з Чернівецьким міським головою, призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір відповідно до вимог чинного законодавства України.
Документи кандидатів на посадиComments are closed.