«Чернівецький міський голова, відповідно до рішення міської ради від 30.03.2021 року № 152, повідомляє про проведення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти: « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.01.2022


Аварійні телефони оперативних служб
Інспекція з паркування
Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
         – Чернівецького багатопрофільного ліцею № 4 Чернівецької міської ради (юридична адреса: 58029, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 18-а);

         – Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 4 Чернівецької міської ради (юридична адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Шевченка, 14-16);

         – Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю Чернівецької міської ради (юридична адреса: 58022, м.Чернівці, вул. Залозецького, 13-а);

– Чернівецької гімназії № 3 Чернівецької міської ради (юридична адреса: 58001, м. Чернівці, вул. Головна, 131);

– Чернівецької гімназії № 5 Чернівецької міської ради (юридична адреса:58001, м. Чернівці, вул. Д.Загула, 8);

– Чернівецької гімназії № 7 Чернівецької міської ради  (юридична адреса: 58029, м. Чернівці, Проспект Незалежності, 88-д);

–  Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 1 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58002, м.Чернівці, вул. Емінеску, 1);

– Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 3 Черніве-цької міської ради (юридична адреса:58003, м. Чернівці, вул. Герцена, 36);

– Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 5 Чер-нівецької міської ради (юридична адреса:58000, м. Чернівці, вул. Л.Українки, 1);

– Чернівецької спеціалізованої школи І-Ш ступенів № 6 фізико-математичного профілю  Чернівецької міської ради ридична адреса:58013, м. Чернівці, вул. Комарова, 26-в);

– Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 11 Чернівецької міської ради (юридична адреса:58013, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 7-б);

– Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 14 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58000, м. Чернівці, вул. Шкільна, 3);

 – Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 16 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58002, м. Чернівці, вул. Білоруська, 77);

– Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 20 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58018, м. Чернівці, вул. Глібова, 12);

– Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 30 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58022, м. Чернівці, вул. О.Щербанюка, 4);

– Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 37 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58025, м. Чернівці,  вул. І.Підкови,9);

– Чернівецької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 40 Черні-вецької міської ради (юридична адреса:58007, м. Чернівці, вул. Осіння, 58);

– Чернівецької  спеціалізованої школи «Освітні ресурси та техноло-гічний тренінг» І-Ш ступенів № 41 з вивченням єврейського етнокуль-турного компонента  Чернівецької міської ради ридична адреса:58000,            м. Чернівці, вул. Шкільна, 2);

– Чорнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Чернівецької міської ради» ридична адреса: 60310, c. Чорнівка, вул. Головна, 15).

 

Умови оплати праці керівників закладів загальної середньої освіти пе-редбачені наказом Міністерства освіти і науки  від 21.09.2005 року  № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних роз-рядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (з змінами).

Складовими оплати праці є:

  • посадовий оклад;
  • підвищення посадового окладу в розмірі 10% згідно з постановою КМУ від 11.01.2018 р. № 22 «Про підвищення оплати праці    педагогічним працівникам»;
  • надбавка за вислугу років від 10% до 30%;
  • надбавка за престижність праці від 5% до 30% згідно з постановою КМУ від 11.01.2018року №23 «Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України»;
  • надбавка за високі досягнення в праці до 50% .

Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Чернівецької територіальної громади встановлю-ються кваліфікаційні умови до кандидатів на посади: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

         Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

         – заяву про участь у конкурсі за  визначеною формою;

– згоду на обробку персональних даних відповідно Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України.

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліст);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання.

– довідку про відсутність судимості;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатрич-ного огляду.

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи подаються особисто. Заяви  приймаються  20 ка-лендарних днів з дня опублікування  оголошення за адресою: м. Чернівці, Центральна площа, 1, відділ з питань кадрової роботи, каб. 305, тел. 575913, Стецюк Л.М., kadry2@rada.cv.ua).

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія: перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам та приймає рішення про допущення або недопущення до участі у конкурсі.

Оприлюднює на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати) та інформацію про трудову діяльність згідно резюме або автобіографії кандидата, з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».

Управління освіти Чернівецької міської ради організовує та забезпе-чує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його тр-удовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкур-сного відбору.

           Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту», яке проводиться шляхом письмового тестування, відповідно до Примірного переліку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективно-го плану розвитку закладу загальної середньої освіти (до 20 сторінок), а та-кож надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах зміс-ту конкурсного випробовування.

Конкурс проводиться у два етапи: І етап – тестування та вирішення си-туаційних завдань;  ІІ етап – публічна презентація перспективного плану розвитку загальної середньої освіти.

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про пере-можця конкурсу начальник управління освіти міської ради, за погодженням з Чернівецьким міським головою, призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір відповідно до вимог чинного законодавства України.
Документи кандидатів на посадуComments are closed.