Інформація щодо порядку виконання запитів громадян та юридичних осіб архівними установами. « Офіційний портал Чернівецької міської ради
30.05.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Згідно з пунктом 6 статті 8 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» забороняється вилучення документів Національного архівного фонду у власника або уповноваженої ним особи без їх згоди, крім випадків, передбачених законами України. Документи Національного  архівного фонду, вилучені відповідно до закону для провадження дізнання, попереднього (досудового) слідства, здійснення судочинства, підлягають обов’язковому поверненню власнику або уповноваженій ним особі, але не пізніше ніж через один рік після закінчення провадження у справі.

Відповідно до статті 16 цього ж закону, архівні установи мають право відмовити в доступі до документів Національного архівного фонду, що належать державі чи територіальним громадам, неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатним, та особам, які порушували порядок користування архівними документами. В інтересах охорони інформації, віднесеної до державної або іншої передбаченої законом таємниці, що міститься в документах Національного архівного фонду, доступ до цих документів обмежується відповідно до закону до моменту скасування рішення про віднесення інформації до державної або іншої таємниці. Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканості житла громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з дозволу спадкоємців.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про інформацію», всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб. Також відповідно до статті 31 цього ж закону, громадяни мають право доступу до інформації про них, заперечувати її правильність, повноту, доречність, тощо. Державні органи та організації, органи місцевого і регіонального самоврядування, інформаційні системи яких вміщують інформацію про громадян, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом, а також вживати заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до неї. Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими особами.

Відповідно до пунктів 9.3.3.7. та 9.3.3.8. Рішення Державного комітету архівів України «Про основні правила роботи державних архівів України» в архівних копіях (витягах), виготовлених засобами друку, пошукові дані наводяться після тексту, у виготовлених фото- або електрографічним способом – на звороті кожного аркуша.  Роз’яснення щодо виявлених у документах відомостей, пояснення до документів, що викликають сумніви в їх достовірності, причини подання неповної архівної довідки тощо викладаються у довідці  після зазначення пошукових даних або у супровідному листі.

Із зазначеного вище слід дійти висновку, що у випадку, коли у архіві зберігається документ у вигляді копії, то при видачі його архівної копії, на звороті кожного аркуша зазначається, що на зберіганні у архіві є тільки його завірена копія (ким саме), або незавірена, а також відомості про місце перебування його оригіналу (якщо це відомо).

Щодо порядку надання архівних довідок, копій, витягів, то вони можуть надаватись тільки фізичним чи юридичним особам, яких запитувана інформація безпосередньо стосується, щоб не порушити прав та інтересів інших громадян чи юридичних осіб, за виключенням запитів для провадження дізнання, попереднього (досудового) слідства, здійснення судочинства.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *