Плани роботи постійних комісій Чернівецької міської ради « Офіційний портал Чернівецької міської ради
08.07.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Плани роботи постійних комісій Чернівецької міської ради

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань гуманітарної політики на  2020 рік

 

з/п

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
 

I. Питання для розгляду на засіданнях комісії

1. Про хід виконання Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 17.12.2015 р. № 12 Лютий Члени комісії Макаренко Д.В.
  Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Чернівцях на 2017-2020 роки, затвердженої ріше-нням Чернівецької міської ради                      VП скликання від 01.12.2016 р. № 482 Лютий Члени комісії Макаренко Д.В.
2. Про хід виконання Програми підтримки громадян міста Чернівців, які брали участь у військових діях в східних регіонах України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 25.10.2018 р. № 1462 Березень Члени комісії  Березовська Л.В.
3. Про хід виконання комплексної Програми “Захист” міста Чернівців на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 27.09.2018 р. № 1439 Березень Члени комісії Березовська Л.В.
4. Про хід виконання Програми забезпечення житлом учасни-ків антитерористичної опера-ції, що потребують поліп-шення житлових умов, затвердженої рішенням Черні-вецької міської ради VП скликання від 28.12.2019 р. № 2032 Серпень Члени комісії Березовська Л.В.
 

ІІ. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю.

5. Про хід виконання Програми забезпечення молоді житлом у місті Чернівці на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 27.12.2017 р. № 1074 Лютий Члени комісії Скригунець С.Д.
6. Про хід виконання Програми підтримки книговидання імені бургомістра Антона Коханов-ського на 2014-2019 роки, затвердженої рішенням Черні-вецької міської ради                              VІ скликання від 30.01.2014 р. № 1099 Лютий Члени комісії Вишневська І.М.
7. Про хід виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 08.11.2019 р. № 1960 в новій редакції Березень Члени комісії Березовська Л.В.
8. Про роботу міської соціальної комісії з питань обслуговування Чернівецьким комунальним територіальним центром соціального обслуговування “Турбота” Березень Члени комісії Березовська Л.В.
9. Про стан реалізації Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Травень Члени комісії Гаєвська В.П.
 

III. Інші заходи

10. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом року Члени комісії Голова постійної комісії

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища на 2020 рік

 

з/п

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
I. Питання для розгляду на засіданнях комісії
1. Про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013 р. № 1032 з врахуванням рішення міської ради                          VП скликання від 30.08.2018 р. № 1407 Березень Члени комісії Маковійчук В.Д.

Бешлей В.В.

2. Про хід виконання Комплексної Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в    м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 28.02.2019 р. № 1645 у новій редакції Квітень Члени комісії Самолюк В.Я.
 

II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю.

3. Про результати виконання Програми оснащення багатоквартирних житло-вих будинків                       м. Чернівців вузлами комерційного обліку теплової енергії на 2018 рік, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 26.04.2018 р. № 1244 Січень Члени комісії  
4. Про хід виконання Програми оснащення багатоквартирних житло-вих будинків м. Чернівців вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання, затверд-женої рішенням Чернівець-кої міської ради VП скликання від 08.08.2018 р. № 1381 Січень Члени комісії  
5. Про хід виконання Програми розвитку міського комунального підприємства «Чернівці-спец-комунтранс» м. Чернівців на 2017-2018 роки, затвердженої ріше-нням Чернівецької міської ради         VП скликання від 27.02.2017 р. № 594 та продовженої на 2017-2020 роки рішенням Чернівець-кої міської ради  VП скликання від 19.06.2018 р. № 1293 Лютий Члени комісії  
6. Про хід виконання Програми фінансування робіт пов’язаних з благоустроєм м. Чернівців на 2018–2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від                      31.10.2019 р. № 1908 в новій редакції Квітень Члени комісії  
7. Про хід виконання Про-грами утеплення зовнішніх огороджувальних конст-рукцій (фасадів) багато-квартирних будинків м. Чернівців на 2018-2027 роки, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 27.10.2017 р. № 934   Жовтень Члени комісії  
 

III. Інші заходи

                                                                                                             

8. Розгляд звернень грома-дян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом  року Члени комісії Голова постійної комісії

 

9. Вивчення проблем та сприяння їх вирішенню в комунальних підпри-ємствах, підпорядкованих департаменту ЖКГ  

Протягом  року

Члени комісії Голова постійної комісії

ПЛАН                                                  

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань земельних відносин, архітектури та будівництва

на  2020 рік

з/п

Зміст заходів Термін виконання Відпові-дальні за підготовку Доповідає
 

I. Питання для розгляду на засіданнях комісії

 

1. Про передачу у власність, оренду, продаж та відведення земельних ділянок Щомісячно Члени комісії Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин
2. Про надання громадянам, фізичним та юридичним особам дозволів на складання проектів відведення, зміну цільового призначення земельних ділянок Щомісячно Члени комісії Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин
 

II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю

3. Про передачу у власність, оренду, продаж та відведення земельних ділянок Щомісячно Члени комісії Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин
4. Про надання громадянам, фізичним та юридичним особам дозволів на складання проектів відведення, зміну цільового призначення земельних ділянок Щомісячно Члени комісії Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин
 

III. Інші заходи

5. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста Протягом року Члени комісії Голова постійної комісії

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань економіки, підприємництва та туризму

на 2020 рік

з/п

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
I. Питання для розгляду на засіданнях комісії
1. Про хід виконання Комплексної програми покращення умов обслуго-вування платників податків в місті Чернівцях та збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2019-2021 роки,  затвердженої ріше-нням Чернівецької міської ради VП скликання від 20.06.2019 р. № 1757 у новій редакції Січень Члени комісії Бамбуляк Л.Ф.
2. Про хід виконання Програми розвитку туризму в місті Чернівцях на 2017–2020 роки, затвердженої  рішенням міської ради VII скликання від 26.09.2019 р. № 1849 в новій редакції Жовтень Члени комісії Сідляр Р.В.
II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю
3. Про хід виконання Інтегрованої концепції розвитку середмістя Чернівців до 2030 року, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VI скликання від 25.09.2015 р. № 1727 Травень Члени комісії Департамент

розвитку

4. Про хід виконання рішення міської ради VІ скликання від 28.03.2013 р. № 796 “Про передачу у позичку релігійній організації “Громада релігії Ружин Садгора” комплексу культових будівель на вул. Тореза Моріса, 192-Г” Жовтень Члени комісії Департамент розвитку
 

III. Інші заходи

5. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста Протягом року Члени комісії Голова постійної комісії

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції на  2020 рік

 

з/п

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
 

I. Питання для розгляду на засіданнях комісії

1. Про  проведення звітів депутатів перед територіальною громадою міста. Січень Члени комісії Сафтенко Ю.К.
2. Про хід виконання Програми мобілізаційної підготовки, оборонної роботи міста Черні-вців та шефської допомоги військовим частинам А2582 та А2308 на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Чер-нівецької міської ради VП скликання від   05.03.2019р.№ 1672          Березень Члени комісії Сафтенко Ю.К.
3. Про дотримання  депутатами Чернівецької міської ради УІІ скликання регламенту. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.
 

II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання

4. Про хід виконання Комплексної Програми профілактики право-порушень та протидії злочин-ності в місті Чернівцях на 2017-2019 роки, затвердженої рішен-ням Чернівецької міської ради VП скликання від 08.08.2017 р. № 800 Січень Члени комісії Шиба О.М.
5. Підготовка регуляторних актів на  пленарні засідання міської ради. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.

    Шиба О.М.

 

III. Інші заходи

6. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.
7. Роз`яснення населенню прав, свобод та обов`язків громадянина, закріплених Конституцією України та чинним законодавством. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.

 

 

 

 

 

8. Здійснення контролю за дотриманням регламенту міської ради. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.

 

 

 

9.  Розгляд проектів рішень міської ради, які виносяться на пленарні засідання ради. Щомісяця Члени комісії Автори проектів рішень

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань  бюджету та фінансів на  2020 рік.

з/п

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
I. Питання для розгляду на засіданнях комісії
1. Про хід виконання Програми збереження архітектурного комплексу “Державна установа “Чернівецький слідчий ізолятор”, який розміще-ний в середмісті м. Чернівців, на 2019-2020 роки,  затвердженої ріше-нням Чернівецької міської ради VП скликання від 28.02.2019 р. № 1646 Лютий Члени комісії Пушкова О.Д.
2. Про хід виконання Комплексної Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в    м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 28.02.2019 р. № 1645 у новій редакції Квітень Члени комісії Самолюк В.Я.
3. Про хід виконання Програми забезпечення житлом учасників анти-терористичної операції, що потребують поліпшення житлових умов, затверд-женої рішенням Чернівецької міської ради VП скликання від 28.12.2019 р. № 2032 серпень Члени комісії Березовська Л.В.
 

II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю

5. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік Березень Члени комісії Бамбуляк Л.Ф.
6.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету:

– за1 квартал 2020 року;

-за 1 півріччя 2020 року;

 

 

 

 

    травень

    серпень

Члени комісії  

 

 

Бамбуляк Л.Ф.

 

III. Інші заходи

7. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом року Члени комісії Голова комісії
8. Аналіз використання бюджетних коштів та контроль за виконанням міського бюджету. Протягом року Члени комісії Голова комісії

ПОГОДЖЕНО

Чернівецький міський голова

О.Каспрук

ПЛАН
роботи постійної комісії Чернівецької міської ради
з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції на  2017 рік


з/п

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає

I. Питання для розгляду на засіданнях комісії

1. Про  проведення звітів депутатів перед терито-ріальною громадою міста. Січень Члени комісії Сафтенко Ю.К.
2. Звіт постійної комісії міської ради VII скликання з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції про свою роботу. Березень Члени комісії Сафтенко Ю.К.
3. Про дотримання  депутатами Чернівецької міської ради УІІ скликання регламенту. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.

II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання

4. Звіт про виконання плану роботи Чернівецької міської  ради на 2016 рік. листопад Члени комісії Сафтенко Ю.К.
5. Про план роботи Чернівецької міської  ради на 2017 рік. грудень Члени комісії Сафтенко Ю.К.

III. Інші заходи

6. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.
7. Роз`яснення населенню прав, свобод та обов`язків громадянина, закріплених Конституцією України та чинним законодавством. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.
8. Здійснення контролю за дотриманням регламенту міської ради. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.
9. Підготовка регуляторних актів на  пленарні засідання міської ради. Протягом року Члени комісії

Шиба О.М.

10. Розгляд проектів рішень міської ради, які виносяться на пленарні засідання ради. Щомісяця Члени комісії Автори проектів рішень

ПЛАН
роботи постійної комісії Чернівецької міської ради
з питань гуманітарної політики на  2017 рік


з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за підготовку

Доповідає

 

I. Питання для розгляду на засіданнях комісії

1. Звіт постійної комісії Черні-вецької міської ради з питань гуманітарної політики про свою роботу

лютий

Члени комісії Кандиба А.Є.
2. Про хід виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на період до 2017 року, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради ради VІ скликання від 27.06.2013 р. № 893

лютий

Члени комісії  

Березовська Л.В.

3. Про хід виконання Програми розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VП скликання від 17.12.2015 р. № 12

лютий

Члени комісії Макаренко Д.В.
4. Про хід виконання Комплексної Програми забезпечення  молоді житлом у місті Чернівцях на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради ради VІ скликання від 26.09.2013 р. № 975

березень

Члени комісії Скригунець С.Д.
5. Про хід виконання комплексної Програми “Захист” міста Чернівців на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради ради VП скликання від 26.08.2016 р. № 357

квітень

Члени комісії Березовська Л.В.
6. Про хід виконання Програми розвитку овіти на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради ради VП скликання від 12.01.2017 р.  № 532

грудень

Члени комісії Мартинюк С.В.
 

II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання

7. Про роботу міської соціальної комісії з питань обслуго-вування Чернівецьким комунальним територіальним центром соціального обслуго-вування «Турбота».

лютий

Члени комісії

Березовська Л.В.

8. Про прогнозовану мережу та наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів міста

квітень

Члени комісії

Мартинюк С.В.

9. Про забезпечення надання якісних послуг з організації харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста

листопад

Члени комісії

Мартинюк С.В.

10. Про хід виконання Програми вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти м. Чернівців на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради                  VII скликання від 24.12.2015 р. № 48

грудень

Члени комісії

Мартинюк С.В.

11. Про хід виконання Програми з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради                    VП скликання від 24.12.2015 р. № 49

грудень

Члени комісії

Мартинюк С.В.

 

III. Інші заходи

12. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом року

Члени комісії

Кандиба А.Є.

ПЛАН
роботи постійної комісії Чернівецької міської ради
з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму
на 2017 рік


з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за підготовку

Доповідає

I. Питання для розгляду на засіданнях комісії

1. Звіт постійної комісії міської ради VII скликання з питань економіки, підприємництва інвестицій та туризму.

лютий

Члени комісії Брязкало А.Ф.
2. Про результати виконання Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 29.03.2012 р. № 445
Про хід виконання Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Чернівцях на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради                          VІ скликання від 29.03.2012 р. № 446, та інших рішень з цього питання

березень

Члени комісії Городенський Я.Д.
Куреной С.Л.
3. Про хід виконання Програми розвитку туризму на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради ради VП скликання від 12.01.2017р.  № 531

грудень

Члени комісії Нікуліца М.І.

II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю

4. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2017 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців                      на 2018 рік

вересень

Члени комісії Городенський Я.Д.
5. Про хід виконання Інтегрованої концепції розвитку середмістя Чернівців до 2030 року, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VI скликання від 25.09.2015 р. № 1727

жовтень

Члени комісії Городенський Я.Д.
6. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємниц-тва в місті Чернівцях на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання від  10.01.2016 р. №  523

грудень

Члени комісії Городенський Я.Д.
 

III. Інші заходи

7. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста Протягом року Члени комісії Брязкало А.Ф.

 

ПЛАН
роботи постійної комісії Чернівецької міської ради
з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища на 2017 рік


з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за підготовку

Доповідає

I. Питання для розгляду на засіданнях комісії

1. Про хід виконання Програми розвитку міського електротран-спорту в м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 30.08.2007 р. № 394, продовженої до 2017 року, рішенням міської ради VІ скликання від 30.04.2015 р.  № 1581

лютий

Члени комісії Погорений С.М.
2. Звіт постійної комісії міської ради VII скликання з питань житлово-комунального господар-ства та охорони навколишнього середови-ща.
Про хід виконання Програми створення страхового фонду доку-ментації міста Чернівців на 2014-2018 роки, затверд-женої рішенням Черні-вецької міської ради ради VІ скликання від 06.03.2014 р. № 1119

березень

Члени комісії Бабух Т.В.
Іващенко Т.А.
3. Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради  V скликання від 27.12.2007 р. № 493 «Про затвер-дження Схеми реконструк-ції та перспективного розвитку системи тепло-постачання м. Чернівців» та інших рішень з цього питання
Про хід виконання Комплексної Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затверд-женої рішенням Черніве-цької міської ради ради VП скликання від 17.05.2016 р. № 196

квітень

Члени комісії Погорений С.М.
Самолюк В.Я.
4. Про хід виконання рішення міської ради                                                VП скликання від 04.04.2016 р. № 152 «Про залучення власників та користувачів будинків в межах Центрального історичного ареалу м. Чернівців до збереження та утримання цих будинків»
Про хід виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010-2018 роки.

травень

Члени комісії Пушкова О.Д.
Погорений С.М.
5. Про хід виконання рішення міської ради                                VП скликання від 30.06.2016 р. № 280 «Про санітарний стан міста Чернівців»

червень

Члени комісії Погорений С.М.

 

 

6. Про хід виконання Концепції розвитку велоінфраструктури в  м. Чернівцях, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради ради VІ скликання від 29.10.2015 р. № 1763

жовтень

Члени комісії Погорений С.М.
7. Про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради ради VП скликання від 28.07.2016 р.  № 324

листопад

Члени комісії Погорений С.М.
 

 

II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю.

8. Про хід виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 27.12.2012 р. № 703 та інших рішень з цього питання
Про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях   на 2016 –                                     2020 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання                                     від 28.07.2016 р. № 324

березень

Члени комісії Погорений С.М.
9. Про хід виконання Програми часткового відшкодування відсотко-вих ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення енергоефек-тивності на 2015-2020 роки, затвердженої рішень-ням Чернівецької міської ради              VI скликання від 25.09.2015 р. № 1754

вересень

Члени комісії Погорений С.М.

III. Інші заходи

10. Розгляд звернень грома-дян, підприємств, установ та організацій міста.  

Протягом  року

 

Члени комісії

Бабух Т.В.

 

11. Вивчення проблем та сприяння їх вирішенню в комунальних підпри-ємствах, підпорядкованих департаменту ЖКГ  

Протягом  року

 

Члени комісії

Бабух Т.В.

 
 

 ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань  бюджету та фінансів на  2016 рік.

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
I. Питання для розгляду на засіданнях комісії
1. Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25.06.2015 р. №1635 «Про справляння в місті Чернівцях місцевих податків і зборів, акцизно-го податку з реалізації суб’єктами господарю-вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та відміну раніше прийнятих рішень» січень Якимчук Н.Я.
Мунтян А.І.
Адамович С.Д.
2. Про схвалення звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік. березень Якимчук Н.Я.
Продан В.С.
Цимбалюк Т.О.
3. Про результати фінансово-господарської діяльності  міських комунальних підприємств. квітень Максимюк В.С.
Ковалюк Б.І.
Бамбуляк Л.Ф.
4. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2016 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2017 рік. жовтень Ковалюк Б.І.
Яринич М.Ф.
Городенський Я.Д.
5. Про хід приватизації об’єк-тів комунальної власності міста Чернівців у 2016 році та Перелік об’єктів кому-нальної власності міста Чернівців, які підлягають приватизації у 2017 році. листопад Бурега Ю.І.
Яринич М.Ф.
Городенський Я.Д.
6. Про проект бюджету на 2017 рік. листопад Якимчук Н.Я.
Ковалюк Б.І.
Бамбуляк Л.Ф.
II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю
7. Про схвалення звіту про виконання міського бюджету:
– за 2015 рік;
– за1 квартал 2016 року;
-за 1 півріччя 2016 року;
– за 9 місяців 2016 року.
березень
травень
серпень
листопад
Якимчук Н.Я.
Бурега Ю.І.
Цимбалюк Т.О.
8. Про міський бюджет на 2017  рік. листопад Якимчук Н.Я.
Ковалюк Б.І.
Цимбалюк Т.О.
9. Про хід приватизації об’єктів комунальної власності м. Чернівців в       2016 році та перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації в 2017 році. листопад Бурега Ю.І.
Яринич М.Ф.
Городенський Я.Д.
III. Інші заходи
10. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом року Члени комісії Якимчук Н.Я.
11. Аналіз використання бюджетних коштів та контроль за виконанням міського бюджету. Протягом року Члени комісії Якимчук Н.Я.

 

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції на  2016 рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
I. Питання для розгляду на засіданнях комісії
1. Про Регламент Чернівецької міської ради УІІ. Січень Сафтенко Ю.К.
Сєхов В. Є.
Савчук В. В.
Шиба О.М.
2. Про Положення про постійні комісії Чернівецької міської ради УІІ. Січень Сафтенко Ю.К.
Сєхов В. Є.
Савук В. В.
Шиба О.М.
3. Про дотримання  депутатами Чернівецької міської ради УІІ скликання регламенту. Грудень Ілюк А. Р.
Олевич А. А.
Сафтенко Ю.К.
II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання
4. Звіт про виконання плану роботи Чернівецької міської  ради на 2016 рік. Листопад Сєхов В. Є.
Савчук В. В.
Ткачук Ю.М.
Сафтенко Ю.К.
5. Про план роботи Чернівецької міської  ради на 2017 рік. Грудень Ілюк А. Р.
Олевич А. А.
Ткачук Ю.М.
Сафтенко Ю.К.
III. Інші заходи
6. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.
7. Роз`яснення населенню прав, свобод та обов`язків громадянина, закріплених Конституцією України та чинним законодавством. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.
8. Здійснення контролю за дотриманням регламенту міської ради. Протягом року Члени комісії Сафтенко Ю.К.
9. Підготовка регуляторних актів на на пленарні засідання міської ради. Протягом року Сафтенко Ю.К. Шиба О.М.

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань земельних відносин, архітектури та будівництва

на  2016 рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання

Відповідальні за підготовку

Доповідає
I. Питання для розгляду на засіданнях комісії
1. Про передачу у власність, оренду, продаж та відведення земельних ділянок Щомісячно Бешлей В.В.
Сорохан Л.Г.
Іванческул В.М.
2. Про надання громадянам, фізичним та юридичним особам дозволів на складання проектів відведення, зміну цільового призначення земельних ділянок Щомісячно Бешлей В.В.
Сорохан Л.Г.
Хілько Н.О.
3. Про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради  VI скликання від 28.11.2013 р. № 1032 Березень Пуршага О. І.
Скрипа Р. Т.
Бабчук В.Г.
II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю
4. Про перспективи залучення власників та користувачів будинків в межах Центрального історичного ареалу м. Чернівців до їх збереження та утримання Березень Гончарюк І.Д.
Найдиш В.М.
Пушкова О.Д.
5. Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради VI скликання від 27.03.2014 р. № 1171 «Про затвердження містобудівної документації «Коригування генерального плану міста Чернівців» Березень Бешлей В.В.
Сорохан Л.Г.
Хілько Н.О.
6. Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради VI скликання від 27.03.2014 р. № 1172 «Про перспективи індивідуального житлового будівництва у місті Чернівцях» Квітень Пуршага О. І.
Скрипа Р. Т.
Хілько Н.О.
7. Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради VI скликання від 31.05.2012 р. № 510 «Про становлення реставраційної школи у м. Чернівцях» Травень Гончарюк І.Д.
Найдиш В.М.
Пушкова О.Д.
8. Про хід виконання рішення Чернівецької міської ради V скликання від 27.04.2007 р. № 298 «Про роботу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради щодо переведення земельних ділянок садівничих товариств під індивідуальну житлову забудову» Травень Бешлей В.В.
Сорохан Л.Г.
Хілько Н.О.
9. Про результати виконання Програми охорони і раціо-нального використання земель м. Чернівців на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 26.07.2012 р. № 561 Липень Пуршага О. І.
Скрипа Р. Т.
Іванческул В.М.
10. Про хід виконання Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки та продовженої  на 2016 – 2020 роки  рішенням міської ради від 24.12.201 р. № 46 Грудень Гончарюк І.Д.
Найдиш В.М.
Пушкова О.Д.
III. Інші заходи
11. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста Протягом року Члени комісії Бешлей В.В.

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань економіки, підприємництва та туризму

на 2016 рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
I. Питання для розгляду на засіданнях комісії
1. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємниц-тва в місті Чернівцях на 2015-2016 роки Червень Брязкало А.Ф.
Гавриш В. Я.
Городенський Я.Д.
2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2016 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2017 рік Жовтень Брязкало А.Ф.
Михайлішин В.М.
Городенський Я.Д.
3. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприєм-ництва в місті Чернівцях на 2015-2016 роки та затвердження Програми розвитку малого і середнього підприєм-ництва в місті Чернівцях на 2017-2018 роки Жовтень Осадчук В.І.
Гаїна Р.Г.
Городенський Я.Д.
II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання міської ради та розгляд рішень в порядку контролю
4. Про хід приватизації об’єктів комунальної власності міста Чернівців у 2016 році та Перелік об’єктів комунальної влас-ності міста Чернівців, які підлягають приватизації у 2017 році Листопад Брязкало А.Ф. Городенський Я.Д.
III. Інші заходи
5. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста Протягом року Члени комісії Брязкало А.Ф.

ПЛАН

роботи постійної комісії Чернівецької міської ради

з питань гуманітарної політики на  2016 рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за підготовку Доповідає
I. Питання для розгляду на засіданнях комісії
1. Про хід виконання Програми зайнятості населення міста Чернівців на період до 2017 року, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 27.06.2013 року № 893 лютий Кандиба А.Є.
Ставчанський О. В.
Долга А.Є.
2. Про хід виконання Комплексної Програми забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VI скликання від 26.09.2013 р. № 975 лютий Греков С.А.
Цуркан Ю. Т.
Скригунець С. Д.
3. Про хід виконання Чернівецької міської програми підтримки книговидання імені бургомістра Антона Кохановського на 2014-2019 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VI скликання від 30.01.2014 р. № 1099 червень Бешлей Т. В.
Моклович Н. М.
Вишневська І.М
II. Участь у підготовці питань на пленарні засідання
4. Про роботу міської соціальної комісії з питань обслуговування Чернівецьким комунальним територіальним центром соціального обслуговування «Турбота» за 2015 рік. лютий Казимірович В.В.
Матвієнко В.В.
Долга А.Є.
5. Про хід виконання Програми зміцнення матеріально-тех-нічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Чернівців на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VІ скликання від 28.11.2013 року № 1030. листопад Собко М.С.
Чинуш В. М.
Мартинюк С.В.
6. Звіт про розвиток фізичної культури та спорту в місті Чернівцях. грудень Наконечний І. Ю.
Кандиба А.Є.
Макаренко Д.В.
III. Інші заходи
7. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. Протягом року Члени комісії Кандиба А.Є.

Comments are closed.