Громадські організації « Офіційний портал Чернівецької міської ради
22.04.2021


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Становлення України на шлях побудови демократичного суспільства дало усвідомлення громадянам їх ролі та можливості у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку регіону, стало поштовхом для створення та діяльності на теренах Чернівців різноманітних громадських рухів. Сьогодні в місті створена і функціонує достатньо розгалужена мережа громадських організацій, а саме: 56 міських осередків політичних партій, понад 360 громадських об’єднань, які покликані до життя спільністю суспільних чи професійних інтересів, творчістю, уподобаннями їхніх членів тощо.

Багатонаціональність і полікультурність Чернівців і краю стала основною рушійною силою у створенні на їхніх теренах 17-и національно-культурологічних товариств.

За напрямками діяльності та кількісними показниками громадські утворення можна класифікувати наступним чином:

Громадсько-політичні організації, лобіювання інтересів різних груп населення – 99, з них:
• розвиток і захист бізнесу та підприємницької діяльності – 20,
• розв’язання проблем молоді – 26,
• соціальний захист різних верств населення – 17,
• розвиток громадських контактів – 19,
• екологія та захист навколишнього середовища – 11,
• вирішення проблем жінок – 6,
• професійні організації та товариства – 40,
• культурно-мистецькі організації – 8,
• спортивні товариства та організації – 19,
• кредитні спілки – 6,
• організації інших напрямків діяльності – 188.

Діловим аргументом у зміцненні конструктивних зв’язків з громадськими організаціями обласного центру є робота постійно діючої Координаційної ради представників місцевих організацій політичних партій, громадських об’єднань і міської влади при виконкомі міської ради, регулярні громадські слухання стосовно найважливіших проблем життєдіяльності міста і планів зміни стану господарства Чернівців на краще.

Нинішній позитивний стан співпраці органів міського самоврядування та громадських організацій обумовлений, в першу чергу, таким чинником, як обопільне бажання сторін співпрацювати на користь жителів міста, утвердження Чернівців як європейського високорозвиненого полісу.

Єдиний реєстр громадських формувань
Перелік осередків політичних партій
Перелік громадських організацій
Список органів самоорганізації населення м. Чернівців
Конкурс соціальних проектів

Координаційна рада громадських благодійних організацій при виконавчому комітеті міської ради

В Чернівецькій міській раді протягом останніх 10 років створена певна система співпраці з громадськими організаціями, залучення їх х врахуванням міжнародного досвіду до надання соціальних послуг. Зміцненню взаємодії міської ради, її виконавчих органів та громадських благодійних організацій, які діють в місті Чернівцях, сприяє діяльність Координаційної ради громадських благодійних організацій при виконавчому комітеті міської ради, яка утворена відповідно рішенням міськвиконкому 03.09.2003 року.

Великою активністю та впливом на життя міста та регіону відзначаються:

“Народна допомога”

Займається плануванням і реалізацією соціальних проектів “Соціальна станція” (благодійні обіди для людей похилого віку та інвалідів, адресна допомога продуктами харчування, медикаментами), “Шанс” (допомога особам без постійного місця проживання), “Чиста питна вода” (безкоштовне забезпечення з допомогою ТзОВ “Аква Віта” чистою питною водою трьох лікувальних закладів міста). Нещодавно на базі об’єднання громадян відкрито центр ресоціалізації для людей без постійного місця проживання, реалізуються проекти на кшталт “Їжа на колесах” тощо.

Міський благодійний фонд “Нова Сім’я”

Працює за програмою профілактики ВІЛ/СНІД серед населення міста і зменшення шкоди від вживання ін’єкційних наркотиків. Проводить широку превентивну кампанію по запобіганню захворюваності на ВІЛ/СНІД у навчальних закладах міста та серед молоді груп ризику. На базу фонду планується відкрити реабілітаційний центр для наркозалежних людей.

Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Працює в сфері захисту життя, гідності і здоров’я людей. Надає медико-соціальну допомогу населенню, насамперед з числа одиноких людей похилого віку, інвалідів, соціально вразливим верствам населення. Робота здійснюється в рамках програм “Разом проти туберкульозу та СНІДу”, “Готовність до надзвичайних ситуацій”, “Здоровий спосіб життя” тощо.

Буковинська філія національного екоцентру Крона

Проводить роботу по залученню широких верств громадськості для вирішення екологічних проблем міста та покращання стану навколишнього середовища в регіоні. Найвідоміший проект – “Зелена толока” – який переріс із акції звичайного наведення санітарного порядку в місті в досить вагомий фактор формування свідомого відношення громади до нашого спільного дому.

Чернівецький Бізнес-Центр

Надає різноманітні консалтингові та інформаційно-пошукові послуги з використанням різноманітних баз даних, проводить навчальні курси та семінари з розвитку сфери малого бізнесу та підприємництва.

Буковинська партнерська агенція

Сприяє розвитку підприємництва, вирішенню проблем життєдіяльності громади, ефективному та повному використанню природних і людських ресурсів в інтересах територіального розвитку.

Чернівецьке обласне громадське молодіжне об’єднання “Сучасник”

Реалізує програми по запобіганню торгівлі людьми та негативним наслідкам іноземного заробітчанства, навчанню здоровому способу життя серед молоді, попередженню кризових ситуацій і насильства серед молодих жінок, навчання їх фаховим навичкам.

Чернівецьке регіональне відділення дитячого фонду України

Дитячий Фонд України – громадська організація, створена в грудні 1988 року, опікується проблемами дитинства, член Міжнародної Асоціації Дитячих Фондів. Сприяє впровадженню в Україні норм Конвенції ООН про права дитини. В Чернівцях діє обласне відділення Фонду.

Голова правління Чернівецького обласного відділення Дитячого Фонду України – Фесенко Зінаїда Яківна, кандидат історичних наук.

Програми роботи:

Всеукраїнські:

  • Участь у долі дітей-сиріт
  • Твій золотий фонд, Україно!

Обласні:

  • Сотвори добро! – довгострокова благодійна акція, оголошена у квітні 2001 року.
  • Інтелектуальна допомога дітям (студенти – дітям-сиротам).
  • Твоє майбутнє-інформаційно-консультативна допомога випускникам шкіл та студентам.

Чернівецьке обласне відділення ДФУ сприяє посиленню уваги суспільства до проблем виховання дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою, соціальних сиріт, до долі вихованців шкіл-інтернатів, будинків дитини, дитячих будинків сімейного типу, виконує інші функції, передбачені Статутом Дитячого фонду України.

Співпрацюємо з органами місцевої влади, громадськими організаціями. Особливо плідна співпраця з громадською організацією Спілка жінок Буковини.

Нашим проявом любові та поваги до друзів дітей є щорічний традиційний благодійний вечір вшанування спонсорів та меценатів З Вірою, Надією, Любов’ю ( започатковано 30 вересня 2000 року).

58000, м. Чернівці, вул. Худякова,3, тел. (0372) 524861, Е-mail: child@cv.ukrtel.net
р/р № 260066485 в ЧОД АППБ Аваль м. Чернівці
МФО 356464, код 05810361

Чернівецьке обласне об’єднання Всеукраїнського товариства ім. Т.Шевченка “Просвіта”

Сприяє утвердженню української мови як державної мови в Україні, утверджує в суспільстві принципи національної демократичної держави, духовні, культурні цінності нації, сприяє розвитку національної самосвідомості і гідності українського народу. Діяльність включає проведення лекцій, культурно-масових заходів, видання україномовної літератури тощо.

Обласне товариство “Український Народний Дім в Чернівцях”

Працює над зміцненням позицій української державності у свідомості співгромадян, сприяє розвитку українського слова на теренах краю та міста. Активно займається підтримкою громадських, в т.ч. молодіжних ініціатив у сфері місцевого самоврядування, муніципального розвитку, екології тощо.

Чернівецький обласний благодійний фонд “Хесед-Шушана”

Надає допомогу більше 1000 малозабезпеченим мешканцям міста Чернівці та Чернівецької області (євреям та членам їх сімей). Фондом реалізовано більше 20 програм допомоги (харчування, медицина, догляд на дому, прокат та ін.) Фонд займається розвитком діяльності єврейської общини, проводить культурні заходи.

Чернівецьке міське громадське молодіжне об’єднання “Спілка Активної Молоді” (САМ).

Метою діяльності САМу є об’єднання активної молоді міста Чернівці навколо спільних ідей та всебічна підтримка в реалізації їхніх задумів, виховання в української молоді національної свідомості та сприяння вирішенню молодіжних проблем. Першочерговим завданнямї організації САМ є спрямування енергії молоді міста Чернівці до здорового способу життя та довести молодим людям, що все-таки можливо проводити вільний час без шкідливих звичок (алкоголю, тютюyу та наркотиків). Організаційну структуру САМу складають клуби за інтересами, які організовують культуроно-мистецькі, спортивні, екологічні та інші заходи для молоді міста.

Чернівецька міська молодіжна громадська організація “Чернівецька міська учнівська рада”

Чернівецька Міська Учнівська Рада (ЧМУР) сприяє розвиткові громадської ініціативи в учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Чернівці, задоволенню та захисту законних прав та інтересів своїх членів та всіх учнів міста. Як міський орган учнівського самоврядування діє з 2001 року. Основним завданням ЧМУРу є залучення учнівської молоді до учнівського самоврядування, обмін досвідом між депутатами ЧМУР різних скликань, підтримка партнерських стосунків з учнівськими парламентами, радами та громадськими організаціями інших міст. ЧМУР поділяється на постійні комітети, які проводять різноманітні заходи для учнів м. Чернівці.

Центр захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу

Чернівецький міський Центр захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу був створений у листопаді 1997 року. Центр є громадською неприбутковою правозахисною організацією.

Діяльність Центру спрямована на захист прав людини, реалізацію правозахисних проектів, метою яких є підтримка суб’єктів підприємницької діяльності міста та області. Центр реалізує постійно діючі антикорупційні проекти. Активно працюють дві гарячих лінії: Чернівецька регіональна інформаційна служба з питань підприємництва, тел. (0372) 58-53-14, Антикорупційна гаряча лінія, тел. (0372) 58-40-34. При Центрі працює Юридична Клініка Чернівецького фінансово-юридичного інституту по наданню безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Контактна інформація: м. Чернівці, вул. О.Кобилянської 3, тел. (0372) 58-40-34, 58-53-14, E-mail: kuharchuk@au.cv.ua

Чернівецький обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодіжний Союз Наша Україна”

Організаційно-правова форма за статутом: об’єднання громадян (громадська організація)

Основні напрямки діяльності: патріотичне виховання молоді; підвищення правової культури та освіти молоді; залучення молодіжних об’єднань до обговорення суспільно значущих проблем нашого міста та регіону.

Адреса: 58000 м. Чернівці, вул. Головна, 29 ІІ поверх

Елeктронний адрес: mpviktorov2005@ukr.net

Тел. 557347 або 8(050)3743359 – Сергій, 80506714497 – Михайло


Comments are closed.