Забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю « Офіційний портал Чернівецької міської ради
09.04.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Постановою   Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 309  розширено  державну  програму  реабілітації  дітей  з  інвалідністю, відповідно  до  якої  реабілітаційні  послуги  зможуть  отримувати  не  лише  діти  з  інвалідністю внаслідок  дитячого  церебрального  паралічу, а  й  діти  з   іншими  нозологічними  захворюваннями.  Це  дасть  можливість  забезпечити  реабілітаційними  послугами  більшу  кількість  дітей  з інвалідністю.

Відповідно  до  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у державному  бюджеті  для  здійснення  реабілітації  дітей  з  інвалідністю,  затвердженого  вищезазначеною  постановою,  визначено  механізм  використання  коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  за  програмою  «Реабілітація  дітей  з  інвалідністю», спрямування  бюджетних  коштів  на  відшкодування  вартості  реабілітаційних  заходів  для  дітей  з  інвалідністю  закладам  охорони  здоров’я    будь-якої форми  власності  та  організаційно – правової  форми  або  їх  відокремленим  підрозділам,  що  забезпечують  медичне  обслуговування   населення  на  основі  відповідної   ліцензії  та професійної  діяльності  медичних  (фармацевтичних)  працівників,  а також   реабілітаційним  установам,   підприємствам, закладам, у тому  числі  їх  відділенням,  структурним  підрозділам  незалежно  від  форми  власності,  які  мають  ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики.

Перелік  закладів  охорони  здоров’я,  установ  формується  Фондом  соціального  захисту  інвалідів (далі – Фонд)  згідно  із  заявницьким  принципом  та  оприлюднюється на  офіційних  веб-сайтах  Мінсоцполітики,  Фонду  для можливості  ознайомлення  законних  представників  дітей  з  переліком  цих  установ  та  обрання  із зазначеного  переліку  закладу,  до  якого  вони  можуть  звернутись  з  питань  забезпечення  дитини  з  інвалідністю  реабілітаційними  заходами.  Зокрема,  перелік  закладів  охорони  здоров’я, реабілітаційних установ, які  здійснюють  заходи  із  реабілітації  дітей  з  інвалідністю  розміщено  на   веб-сайті  Мінсоцполітики (w.w.w.mspgov.ua)  у  розділі «Інвалідність» -«Реабілітація дітей  з  інвалідністю».

Для  забезпечення  дитини  з  інвалідністю  реабілітаційними  заходами  один  з батьків  дитини  чи  її  законний  представник  подає  до  управління  праці  та соціального  захисту  населення  заяву  про   направлення  дитини  до  реабілітаційної  установи  у  довільній  формі  із  зазначенням  інформації  про  вибрану  реабілітаційну  установу  разом  з  копіями:

  • паспорта  та/або   свідоцтва  про  народження, іншого  документа, що засвідчує особу  дитини;    

     –  індивідуальної  програми реабілітації,  виданого ЛКК лікувально-профілактичного  закладу;

     –   виписки  з  медичної  карти  амбулаторного/ стаціонарного   хворого  (форма №27/О);

         Управління  протягом  5  робочих  днів  з  дня  подання  заяви  укладає  3х  сторонній  договір,  в  якому  зазначаються  строки   здійснення  реабілітаційних  заходів,  а  також  ознайомлює  заявника  з  переліком  реабілітаційних  установ,  на  базі  яких  дитина  може  бути  забезпечена  реабілітаційними  послугами.

          Управління  протягом  5  робочих  днів  з  дня  подання  заяви  укладає  3х-сторонній  договір,  в  якому  зазначаються   строки здійснення  реабілітаційних  заходів  у  реабілітаційній  установі,  їх  вартість,  тощо.  У  разі   отримання  від  реабілітаційної  установи  обґрунтованої  відмови  від  здійснення  реабілітаційних заходів,  управління  соціального  захисту  населення інформує  про  відмову  одного  з батьків  дитини  чи  її  законного  представника  та  пропонує  вибрати  іншу  реабілітаційну  установу.

          Відшкодування  вартості  реабілітаційних  доходів  для  дітей здійснюється  в  межах  бюджетних коштів  шляхом їх безготівкового  перерахування  реабілітаційним  установам  як  оплати  за  надані  послуги  відповідно  до укладених  договорів  на  підставі  актів  наданих  послуг  у  розмірі,  що не  перевищує встановлену  граничну  вартість  реабілітаційних  заходів,  а  якщо  вартість  таких  заходів  є  меншою  від  граничної,  у  розмірі,  що  не  перевищує  фактичну  вартість  реабілітаційних  заходів.

           Гранична  вартість  реабілітаційних  заходів  для  однієї  дитини, яка  за  більшістю  основних  критеріїв  життєдіяльності  має  обмеження  І та  ІІ  ступеня – 16 тис.грн., ІІІ ступеня – 25 тис.грн..

           Гранична  вартість  реабілітаційних  заходів  для  однієї  дитини-сироти  та  дитини,   позбавленої  батьківського  піклування,  яка  має  обмеження  І, ІІ, ІІІ ступеня,  збільшується  на 50%   для  кожного  ступеня.

          Реабілітаційні  заходи  можуть  надаватись  як  стаціонарно,  так  і  амбулаторно.

          Вартість витрат  на  реабілітаційні  заходи  складає  не  менше  30  відсотків  граничної   вартості  реабілітаційних   заходів  для  однієї  дитини.

         Реабілітаційні  заходи  в   межах  їх  граничної  вартості  можуть  надаватись  одній  дитині  декілька  разів  протягом  бюджетного року.

         Для  отримання  більш  детальної  інформації  щодо  забезпечення  заходами  з  реабілітації  дітей  з  інвалідністю, рекомендуємо  звертатись  в  управління  соціального  захисту  населення  за  місцем  реєстрації  або  фактичного  проживання.Comments are closed.